Nieuwe fractievoorzitter CDA Barendrecht

Jilles van der Stoep en Wiljo Reijnders
Jilles van der Stoep draagt de hamer over aan Wiljo Reijnders

Barendrecht | Vanaf 1 september 2017 heeft de fractie van CDA Barendrecht een nieuwe voorzitter.  

Wiljo Reijnders is de opvolger van Jilles van der Stoep die sinds de vorming van de huidige coalitie voorzitter was.

Tijdens een gezellige bijeenkomst, waar alle CDA raadsleden en partners bij aanwezig waren, werd de voorzittershamer overgedragen.

Jilles van der Stoep, die de rol van  secretaris weer op zich neemt, wenste Wiljo Reijnders heel veel succes toe.