CDA stelt vragen over woningbouw

In Barendrecht kennen we een tekort aan woningen. De ruimte om bij te bouwen is beperkt maar er wordt hard aan gewerkt om dit  toch mogelijk te maken. Soms ook zijn er belemmeringen die ervoor zorgen dat bepaalde typen woningen niet gebouwd kunnen worden en daar liggen kansen volgens de CDA fractie van de gemeenteraad.

 

Er is tekort aan verschillende typen woningen in Barendrecht. Eén van de tekorten ziet op woningen net boven de sociale huurgrens tot € 1.000 per maand.  In principe mogen Woningbouwverenigingen deze niet bouwen en projectontwikkelaars zullen hier ook niet op inzetten omdat dit niet haalbaar is. Zo bleek tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan Stichting Woningbouwvereniging Patrimonium.

Toch is bouw van deze categorie woningen wel mogelijk onder een aantal voorwaarden door een woningbouwvereniging. Het CDA ziet kansen om dit voor Barendrecht te realiseren maar daar is wel hulp vanuit de gemeente Barendrecht voor nodig. Reden voor het CDA Barendrecht om daar schriftelijke vragen over te stellen;

Barendrecht, 13 februari 2019

Geacht college,

Op 30 januari 2019 bezocht de gemeenteraad op hun uitnodiging de Stichting Woningbouwvereniging Patrimonium. Tijdens het gesprek ging directeur dhr. P. Manders in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bezit van vastgoed dat niet valt onder de Diensten van Algemeen Economisch Belang (niet-DAEB).

Hij gaf daarbij aan dat onder strikte voorwaarden Patrimonium wel woningen boven de sociale huurgrens mag bezitten of ontwikkelen binnen de marge die daarvoor is toegestaan. Hiervoor moet de Gemeente Barendrecht eerst een markttoets doen.

Daarnaast is bekend dat de huidige Woningwet wordt geëvalueerd en dat de Minister bereid is de voorwaarden voor die markttoets te versoepelen.

Het CDA heeft de volgende vragen met als doel de speelruimte van de gemeente te onderzoeken in onze wil om betaalbare (starters-)huurwoningen te ontwikkelen boven de sociale huurgrens:

  1. Is de portefeuillehouder bekend met de evaluatie van de Woningwet en de bereidheid van de Minister de voorwaarden voor een markttoets te versoepelen.
  2. Is de portefeuillehouder bekend met de mogelijkheden die een woningbouwvereniging heeft voor het ontwikkelen van niet-DAEB bezit?
  3. Zijn er in Barendrecht projecten of herontwikkelingsgebieden waar dit het onderzoeken waard is?
  4. Wordt bij die mogelijk relevante projecten standaard een markttoets gedaan of wil de portefeuillehouder die op (ons) verzoek standaard toevoegen?
  5. Zijn er bij ontwikkeling door marktpartijen afspraken te maken over een huurbandbreedte tussen de sociale huurgrens en onder of rond € 1.000,- huur p.m. in die gevallen dat een markttoets positief uitvalt?
  6. Kan de portefeuillehouder in nader overleg met de in Barendrecht opererende woningcorporaties treden om samen de niet-DAEB mogelijkheden door te spreken?
  7. Kan de portefeuillehouder bij wijze van benchmark kijken welke oplossingen andere gemeenten of overheden hebben in het rekbare gebied van woningontwikkeling boven de sociale huurgrens?

We zien de beantwoording graag tegemoet.
Namens de fractie van CDA Barendrecht,

Gerdien de Lange-Leguijt

Raadslid CDA Barendrecht

Tagged