CDA stelt vragen over Yulius

Barendrecht | Het CDA wil van het college opheldering over de mogelijke opvang in Barendrecht van mensen met zware psychiatrische problemen ivm sluiting van Yulius in Dordrecht.

Het ‘AD’ en ‘Het nieuws’ berichtte afgelopen maand dat  locaties van Yulius in Dordrecht worden gesloten en dat de activiteiten worden geconcentreerd in Barendrecht en Sliedrecht.

1 van de locaties  betreft het Kasperspad in Dordrecht.  Hier bevond zich een zogenaamde “inloopfunctie” waar ambulante behandeling plaatsvond voor mensen met psychiatrische problemen. Dit veroorzaakte veel overlast in de buurt. Sinds begin 2017 was deze inloopfunctie overigens al niet meer in gebruik. Het lijkt ons als CDA geen goed idee om een inloopfunctie te vestigen in Barendrecht. De CDA fractie wil graag dat de burgers van Barendrecht adequaat worden geïnformeerd en heeft hiertoe een aantal vragen gesteld aan het college.

Gestelde vragen:

1/Kunt u bevestigen dat Yulius de opvang van mensen met zware psychiatrische problematiek naar Barendrecht verplaatst?

2/Zijn er plannen om een “inloopfunctie” van het type Kasperspad in Barendrecht te vestigen?

3/Wat is het tijdpad?

4/Hoe worden de inwoners van Barendrecht en met name de direct omwonenden betrokken en geïnformeerd