CDA stemt in met afschaffen schoolzwemmen

De gemeenteraad heeft op 1 november 2011 besloten het schoolzwemmen af te schaffen. De CDA-fractie vindt dat het behalen van een zwemdiploma primair de verantwoordelijkheid is  van de ouders. De ervaring leert dat de meeste kinderen in Barendrecht een zwemdiploma halen in de groepen 3 of 4. De laatst jaren is de zwemles meer een natte gymles geworden dan een les waarin intensief wordt  geoefend een zwemdiploma te halen.

Zwemlessen zijn duur. Niet alle ouders kunnen dat betalen. Daar moet een vangnet voor zijn.

Ouders, die financieel niet in staat zijn om zwemlessen te betalen moeten voor hun kinderen een beroep kunnen doen op het Sport- Cultuur en Educatie fonds.  

Voor de behandeling van de voorjaarsnota 2012 komt het college met een vangnetregeling. Een aantal toezeggingen heeft de wethouder al gedaan.

In die vangnetregeling wil de CDA-fractie in ieder geval terugzien:

  • Hoe de afspraken met het onderwijsveld worden gemaakt om duidelijk inzicht te krijgen in het aantal kinderen dat geen zwemdiploma heeft behaald en hoe we de individuele leerling kunnen traceren.
  • en voorstel voor eventuele alternatieve collectieve zwemlessen in vakanties en de naschoolse opvang.
  • Hoe de voorlichting gaat verlopen voor de ouders van kinderen uit de verschillende groepen in onze bevolking. Wij denken dat het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) een rol kan spelen. Wij hebben de wethouder in het bijzonder aandacht gevraagd voor die kinderen en hun ouders uit de groepen 2 en 7, die geen gehoor geven bij de schoolarts langs te gaan. Hoe kunnen we die ouders van de noodzaak van kunnen zwemmen op de hoogte brengen.

De CDA-fractie kan instemmen met het afschaffen van het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar 2012/2013. . Een goede vangnetregeling is daarbij een voorwaarde. Veiligheid van onze kinderen in deze waterrijke omgeving staat voorop maar is op deze manier toch geborgd. Zwemles is toch een vorm van bewegingsonderwijs. Bewegen is ook gezond voor jongeren. Dat bewegingsonderwijs gaat niet verloren. De uren die vrijkomen door het niet zwemmen worden in gezet in droge gym.