CDA stemt in met rapport college aan ministerie SZW

De gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2012 in met de antwoorden van het college op vragen van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  over het te voeren minimabeleid .  Het gaat hier om een ingewikkeld onderwerp maar het komt erop neer dat Barendrecht al jaren te weinig geld van het rijk krijgt om de bijstandsuitkeringen van de gerechtigden te betalen. De gemeente kreeg slechts over de jaren 2007 t/m 2009 een incidenteel aanvullende uitkering, afgekort IAU. De oorzaak is een complex verdeelsysteem van de Rijksoverheid.

Het is mogelijk om aan het Rijk een zogenaamde Meerjarig aanvullende uitkering ( MAU) aan te vragen. Dit heeft het college gedaan over de jaren 2011 t/m 2013. Hierna volgde een toch wat moeizaam overleg met het ministerie dat keer op keer met aanvullende vragen kwam over het financiële beleid en m.n. over de besparingen op het gebied van de Wet Werk en Bijstand ( WWB).

Gisteren is de CDA -fractie akkoord gegaan met de antwoorden die het college heeft gegeven aan het ministerie. Wij hebben wel een kanttekening geplaatst bij de optimistische toonzetting van deze antwoorden. CDA- fractie vraagt  namelijk zich af of de effecten van de economische crisis wel voldoende zijn meegenomen bij het formuleren van de antwoorden aan het ministerie. Door de crisis zullen mogelijk meer inwoners van Barendrecht een beroep moeten gaan doen op de bijstand.

De wethouder heeft echter in antwoord op een CDA – vraag hierover medegedeeld dat het ministerie vooral zal kijken naar de inspanningen die Barendrecht pleegt om het beroep op de bijstand zo klein mogelijk te houden. Veel aandacht zal door het college worden gegeven aan het ondersteunen in het zoeken naar werk voor diegenen die hun baan kwijtraken. Wij zullen er als CDA-fractie op toezien dat de gemeente er alles wat mogelijk is aan doet om zo weinig mogelijk Barendrechters tegen hun wil werkloos te laten zijn met alle nare gevolgen voor de betrokkenen en hun gezinnen die het treft.