Onderzoek naar windmolens

 

windmolenDinsdag 17 januari 2012 heeft de meerderheid van de commissie Ruimte goedkeuring gegeven tot een onderzoek naar de mogelijke plaatsing van windmolens in Barendrecht.  Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met diverse aspecten zoals de ruimtelijke ordening, volksgezondheid en landschappelijke waarden. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de geluidsbelasting van de molens bij een bepaalde windsnelheid, effecten op de vogeltrek, beïnvloeding van vliegroutes en de wenselijkheid van de molens in een bepaald gebied.
Mogelijke onderzoeklocaties zijn langs de A15 en bij de A29 ter hoogte van de Heinenoordtunnel. De CDA fractie al heeft aangegeven, dat de locatie ter hoogte van de Heinenoordtunnel langs de Oude Maas bepaald niet onze voorkeur heeft.
Dit onderzoek zal worden gedaan in samenwerking met de Stadsregio Rotterdam om een regionale invulling te geven aan de Nationale opdracht om meer gebruik te gaan maken van natuurlijke hulpbronnen.
Het CDA steunt dit onderzoek omdat het CDA zich betrokken voelt bij het beheer en exploitatie van onze energiebronnen.

Fossiele brandstoffen hebben het nadeel dat bij gebruik hiervan schadelijke stoffen vrijkomen waaronder CO2.  CO2 wordt gezien als een veroorzaker van de opwarming van de aarde. Gevolgen hiervan zijn onder andere klimaatveranderingen zodat er meer extreme weersituaties ontstaan. Deze klimaatverandering veroorzaakt en stijgende zeespiegel en een grotere rivierwaterafvoer die direct een bedreiging vormen voor het grootste deel van Nederland.
Overmatig gebruik van de fossiele brandstoffen hebben gevolgen voor de energievoorraad. Aangezien wij met een eindige hoeveelheid fossiele brandstoffen te maken hebben is een onbeperkt gebruik niet te verantwoorden voor komende generaties. Door tijdig over te stappen op oneindige natuurlijke hulpbronnen is het mogelijk om de energie zo eerlijk mogelijk over de generaties te verdelen en onderzoek te doen naar het efficiënter maken van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

Als CDA Barendrecht willen we hier een bijdrage aan leveren en energie stoppen in het onderzoek naar deze bronnen. Aangezien windenergie één van de alternatieven is, willen wij dit onderzoek naar de mogelijkheid van plaatsing van harte ondersteunen.

Het CDA is betrokken bij onze wereld.

[avatar user=”Leo” size=”thumbnail” align=”right”]