CDA vragen over Brand in Buitenoordpark

Brug Buitenoordpark in vlammenNaar aanleiding van de brand in het Buitenoordpark in Barendrecht stelt de CDA fractie in Barendrecht vragen aan het college.

Geacht college, U bent ongetwijfeld op de hoogte van de brand in Park Buitenoord maandagavond 7 oktober jl.  waarbij een kunststof brug in vlammen is opgegaan. Wij ontvangen signalen van buurtbewoners die verontrust zijn over dit incident, temeer daar brandstichting wordt vermoed. Graag uw antwoord op de volgende vragen die ik namens CDA Barendrecht aan u stel:

  • Kunt u al iets zeggen over het verloop van het onderzoek naar de dader(s)?
  • Op de video is te zien dat de brug kennelijk goed brandbaar is. Is er bij de materiaalkeuze nagedacht over dit soort risico’s?
  • Worden er n.a.v. dit  incident  extra maatregelen genomen om de veiligheid in het betreffende park te vergroten?

AD brandstichting brug

Antwoorden van het college:

Lezende de antwoorden door de burgemeester is het CDA tevreden over de aanpak. Hopelijk worden de daders alsnog gevonden en kan de schade worden verhaald.
[avatar user=”jilles” size=”thumbnail” align=”right”]