CDA wil open gesprek over Jongerencentrum

JC (Mobile)CDA wil open gesprek over Jongerencentrum

Tijdens de oriënterende vergadering van de commissie Samenleving van 1 oktober 2013 werd verder gesproken over de randvoorwaarden voor de hervatting van het gesprek met de Bewonersvereniging Lagewei (BVL).

De aanleiding

Een week eerder gaf BVL aan het gesprek met de burgemeester/het college over het jongerencentrum weer te willen hervatten.  Het jongerencentrum komt in de multifunctionele accommodatie Lagewei (bij de vestiging van het Groene Hart van Calvijn).  Dat is een besluit waar het CDA niet achter staat, maar een meerderheid van de raad heeft zo beslist.  Wij moeten ons daar zoals een democratische partij betaamd bij neerleggen.

Eerdere reden van het staken van de gesprekken met BVL was dat deze bewonersvereniging zich niet gehoord voelde. Zij vond en vindt dat hun zorgen en angst voor overlast vooral in de nacht niet serieus wordt genomen.

Randvoorwaarde gesprek BVL, bewonersverenigingen en bewoners.

De burgemeester gaf vorige week aan graag met de raad over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor een gesprek te praten. Voor het CDA was dat niet echt nodig geweest. Er liggen besluiten en een program van uitgangspunten voor het jongerencentrum. De notitie , die nu ter bespreking voor lag met randvoorwaarden en uitgangspunten somden die feiten op, maar zet ook in op het instellen van een overlegplatform na ingebruikname van het jongerencentrum. Over overlast echter geen woord. De CDA-fractie had in het vooroverleg via de mail daarop aangedrongen.  Voor onze fractie is dat een must.

De CDA-fractie juicht het toe als er met bewoners en bewonersvereniging, zoals  BVL, jongeren politie  na ingebruikname in een overlegplatform wordt gesproken. De CDA-fractie vindt echter dat dit al voor de ingebruikname moet gebeuren.

Voor dit overlegplatform er komt zal op verzoek van BVL eerst met hen worden gesproken. Wij zijn blij met de stap die BVL zet. Wij vinden, dat ervaringen uit het verleden in het traject naar de besluitvorming van het jongerencentrum en vragen, die er bij BVL zijn,  moeten worden doorgesproken. Daar kan je je ogen niet voor sluiten. Het slagen van het jongerencentrum staat en valt met het welkom zijn in de wijk van de jongeren.

 

Extra kaders volgens CDA

De CDA-fractie heeft tijdens de commissievergadering dan ook extra kaders voorgesteld.

Hier volgen de kaders:

  1. Jongeren moeten zich welkom voelen en blijven voelen in het Jongeren
  2. Dat kan als  vooraf geïnventariseerd wordt  waar de bewoners (ook van  die van andere wijken) nu precies bang voor zijn.
  3. Werk na overeenstemming over deze inventarisatie dan samen met bewoners,  jongeren, gemeente, politie en Kijk op Welzijn om deze angst zoveel mogelijk weg te nemen.
  4. Maak het Jongerencentrum niet alleen een plek voor jongeren, maar kijk ook hoe de wijk hier op bepaalde uren gebruik van kan maken.
  5. Bewoners moeten niet alleen na gebruikname participeren in een overlegplatvorm, maar al voor de ingebruikname.  Dan kan bekeken worden of ook de wijk de ruimte kan gebruiken voor hun activiteiten.
  6. Bij de start van het jongerencentrum moeten afspraken gemaakt worden wat de gevolgen kunnen zijn voor de doorgang van activiteiten mocht er onverhoopt iets uit de hand lopen. Dat uit de hand lopen en het meten van de overlast moet objectief worden gemeten.
  7. Belangrijk is een goede monitoring en terugkoppeling met bewoners, ook  met jongeren via het overlegplatform zou dat kunnen.

Slagen gesprek  BVL of wordt kans gemist?

Helaas kregen wij de overige fracties niet mee dit kader zeker ook om het gesprek met BVL  een succes te maken niet mee. De CDA-fractie vraagt ook aan alle partijen begrip dat niet alle wensen kunnen worden ingewilligd. Maar als dat niet kan dan moeten bewoners wel weten waarom dat echt niet kan.  Wij vinden dit een gemiste kans dit niet bespreekbaar maken. Wel wordt raadsbreed gesteund dat het gesprek tussen BVL en de burgemeester geleid wordt door een onafhankelijke voorzitter. Dat moet naar onze mening een man of vrouw zijn, die zich ingelezen heeft in de dossiers, oplossingsgericht werkt en gewend is te bemiddelen in mogelijke conflictsituaties.

De CDA-fractie hoopt in samenspraak de angst van de bewoners voor overlast  weg te nemen met (preventieve) maatregelen. De CDA-fractie vindt het onacceptabel als zou blijken dat bewoners twee avonden per week niet voldoende nachtrust krijgen. Dat is slecht voor de gezondheid van deze Barendrechters.

[avatar user=”Corrie” size=”thumbnail” align=”left”]
Tagged