CDA Barendrecht is tegen Schaliegas

schaliegasWat betreft de winning van schaliegas is de mening van het CDA-fractie duidelijk “neen”, niet doen. De huidige toegepaste technieken leveren te grote gevaren op door verontreiniging van grondwater en zijn een potentieel gevaar voor de drinkwatervoorziening..

De CDA-fractie vindt dat Barendrecht een visie moet hebben op de ondergrond. Zeker met de plannen rond de winning van schaliegas en andere alternatieve energiebronnen is het belangrijk dat wij ons niet laten verrassen door de plannen van het rijk.

De ondergrond is meer dan de winning van schaliegas. Op initiatief van CDA Barendrecht wordt het college nu gevraagd om te omschrijven hoe om te gaan met de ondergrond. Dit staat in een motie, die op initiatief van het CDA is ingediend. Deze motie is op 15 oktober 2013 raadsbreed aangenomen.

Een paar maanden geleden leek het dat het kabinet al heel ver was met de plannen om een proef te doen naar winning van schaliegas. De gemeenten Boxtel en Dronten waren uitgekozen als proefboorlocatie. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat , zeker gezien de ervaring met de opslag van CO2 in de periode 2008 -2010, de gemeente niet zo maar nee zegt, maar dat getoetst moet worden aan een aantal kaders.

Bij alle ontwikkeling boven – en ondergronds is het belangrijk dat men veilig in Barendrecht moet kunnen wonen, werken en leven. Een duurzame gemeente niet alleen nu maar ook voor de volgende generaties!

Motie beleidsnota op de ondergrond 15 oktober 2013

Toetskader in Schakel

[avatar user=”Corrie” size=”thumbnail” align=”right”]