CDA: vragen over “Plastic in ‘t Park

Een groot deel van de locatie ligt bezaaid met dit soort plastic.

Geacht college,

Op 21 en 22 juni 2019 was het groot feest in park Buitenoord. Het evenement Picknick in ’t Park trok heel veel bezoekers en vanwege de gezelligheid en goede artiesten stonden er zelfs wachtrijen om mee te kunnen springen van links naar rechts. Een succes, kunnen we gerust stellen.

Afgelopen week werd ik echter benaderd door een buurtbewoner die een rondje door het park maakte en het grasveld bezaaid met plastic aantrof. En inderdaad blijkt als ik er even later zelf ga kijken met deze bewoner het grasveld waar Picknick in ’t Park stond, vol te liggen met plastic van kapotgetrapte evenementenbekers. De aanname is dat dit plastic er voorafgaand aan het evenement niet lag.

Een vervuiling van het park na een evenement kan niet de bedoeling zijn. We zouden er graag met elkaar voor zorgen dat een evenement ook voor het park zelf een succes is.

Gerdien de Lange-Leguijt stelt de vragen namens de CDA fractie

Het CDA heeft daarom de volgende vragen:

  1. Welke afspraken over het opruimen van het terrein zijn er gemaakt met de aanvrager van het evenement Picknick in ’t Park?
  2. Heeft de gemeente voorafgaand aan het evenement een opname van het terrein gemaakt?
  3. Zijn de afspraken over opruimen nagekomen en/of is er controle op naleving geweest?
  4. Op welke termijn na een evenement moet het gebruikte terrein zijn opgeruimd?
  5. Wie betaalt het (opnieuw) opruimen van het gras?
  6. Wanneer gaat dit gebeuren?

We zien de beantwoording graag tegemoet.

Namens de fractie van CDA Barendrecht,

Gerdien de Lange-Leguijt

Tagged