CDA: Vragen privacy gevoelige info op website gemeente.

Hoe gaat de gemeente Barendrecht om met de publicatie van privacy gevoelige informatie op haar website. Dat was de kern van de vragen die de CDA-fractie eind december 2010 stelde.  

Aanleiding tot deze vragen was dat de ingekomen stukken aan de gemeente raad tegenwoordig ook online staan. Uit de antwoorden blijkt dat zowel de griffie als de organisatie de publicaties op internet heeft doorgelicht.

Enerzijds moet op grond van de wet openbaarheid van bestuur (WOB) overheidsinformatie openbaar zijn. Anderzijds is er de wet op de persoonsgegevens (Wpg) van toepassing.  De gemeente heeft toegezegd privacy gevoelige informatie niet meer op internet te publiceren, tenzij ze hiertoe wettelijk verplicht is.

De gemeente heeft haar website hier nu op aangepast. Echter informatie blijft vaak lange tijd wel op zoekmachines als Google beschikbaar, ook al is de informatie van de gemeentelijke website verwijderd.  In dat geval dient men zich direct tot de zoekmachine te wenden,  als  men de informatie verwijderd wil hebben.

Mocht u ondanks het aangescherpte  beleid toch direct op de gemeentelijke site informatie vinden met uw persoonsgegevens  dan kunt u zich direct wenden tot de gemeente. 

De links om  uw gegevens uit het cachegeheugen van Google te krijgen en het volledige antwoord op de vragen van het college kunt u hier downloaden: 20110118_privacy_gevoelige_informatie_op_website

Vindt u ondanks al deze gezette stappen dat de gemeente Barendrecht nog beter met uw gegevens kan omgaan, laat het  de CDA-fractie dan vooral weten.