In 2013: Nieuwste beveiligingssyteem spoor

Het duurt nog even, maar in 2013 zijn de negen sporen langs Barendrecht voorzien van het nieuwste beveiligingsysteem. Een ongeluk zoals in september 2009 is dan niet meer mogelijk.

Wij citeren uit het persbericht van de gemeente Barendrecht van 18 januari 2011:

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht is het eens met de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de veiligheid op het spoor rond Barendrecht. De Onderzoeksraad dringt in haar rapport over het treinincident van september 2009 aan op het nemen van maatregelen om STS (Stop Tonend Sein) passages te voorkomen. Eén ervan is het vervangen van de huidige ATB-seinen door ERTMS-seinen.
Inmiddels heeft ProRail al de opdracht gekregen om de seinen bij Barendrecht uiterlijk in 2013 te vervangen door ERTMS-seinen. Het college is verheugd dat de minister heeft doorgepakt op dit onderwerp, hoewel dat niet rechtstreeks is gecommuniceerd met de gemeente.

De opdracht aan ProRail staat in een brief die afgelopen vrijdag door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Maximale veiligheid en maximale informatie
Burgemeester Jan van Belzen is blij en verdrietig tegelijk: "Ik ben heel erg blij dat de aanpassingen er daadwerkelijk komen in 2013. een deel van de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad is hiermee al uitgevoerd. Het feit dat ik pas dinsdagavond ben geïnformeerd over dit heuglijke besluit vind ik wel spijtig. Gelukkig houdt minister Schultz als systeemverantwoordelijke de vaart in de spoorveiligheid rondom Barendrecht. Uiteindelijk telt het resultaat. Met de opdracht van de minister aan ProRail is mijn doel bereikt: maximale veiligheid op het Barendrechtse spoor!"