CDA: Weer vragen over de huisartsenzorg

In 2009 was het antwoord van het college op onze vragen dat de huisartsen in Carnisselande in  een vergevorderd stadium waren de wachtlijst problematiek op te lossen.  

Vanuit Carnisselande bereiken ons nog steeds berichten dat dit probleem nog niet is opgelost.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Zijn er inderdaad nog steeds wachtlijsten voor de inschrijving bij een huisarts in Carnisselande?
  2. Zo ja, is het college op de hoogte hoe de huisartsen in Carnisselande de wachtlijsten problemen op de korte termijn denken op te kunnen lossen?
  3. Als het wachtlijst probleem op dit moment in Carnisselande is opgelost, hoe is dan geborgd dat er wordt voorkomen dat er op enig moment weer een wachtlijst kan ontstaan?
  4. Eind juni 2009 stond een gesprek gepland met de huisartsen van Barendrecht- Centrum om in dat deel van Barendrecht de huisartsenzorg te kunnen blijven waarborgen. Geeft dat gesprek aanleiding tot extra inspanningen van de gemeente?  

Het CDA is van mening dat iedere inwoner van Barendrecht ook binnen onze gemeente bij een huisarts moet kunnen worden ingeschreven. Het kan niet zo zijn dat mensen terug moeten naar een gemeente waar ze eerder gewoond hebben, omdat er in Barendrecht geen plek is. Voor het CDA is het duidelijk: Een huisarts dichtbij is noodzakelijk!

Update 19 janauri 2010 naar aanleiding van de beantwoording van de vragen door het college:

We houden de vorderingen met de wachtlijsten van huisartsen nauwlettend in de gaten. Samenwerking met huisartsen in Rotterrdam en Portland zien wij als een noodverband om op de heel korte termijn de huisartsenzorg in Barendrecht te garanderen, maar zeker niet als een definitieve oplossing op de langere termijn. Het CDA vindt dat iedere Barendrecht in Barendrecht in zijn of haar direct omgeving naar een huisarts moet kunnen bezoeken.

De antwoorden van het college kunt u hier downloaden: antwoord_vragen_vragenkwartier_180110_huisartsenzorg