Ga voor duurzame wijk Vrouwenpolder- Lagewei

Het CDA heeft tijdens de commissie Ruimte van 12 januari 2010 voorgesteld om voor de nieuwe duurzame wijk Vrouwenpolder- Lagewei een specifiek duurzaam energie programma op te stellen.  

Dit houdt in dat er samen met Eneco wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om de aanstaande bewoners te laten participeren in duurzame energieprogramma’s. Eneco voert op dit moment een aantal proefprojecten uit op het gebied van wind- en zonne-energie.

De bewoners krijgen dan de mogelijkheid om individueel, per straat of per wijk te participeren in bijvoorbeeld windmolenparken of zonne-energieprojecten.  Afhankelijk van de mate van participatie wordt er dan bepaald in hoeverre men korting kan krijgen of dat er een belastingvoordeel kan worden behaald.

Het college heeft bij monde van wethouder Zuurbier toegezegd dat men in overleg gaat met Eneco om deze mogelijkheden te onderzoeken.