CDA wil behoud cultuuronderwijs in Barendrecht

Tobe barendrechtBARENDRECHT | De CDA fractie laat weten het absoluut niet eens te zijn met het raadsbesluit niet bij te dragen aan het herstelplan voor ToBe.

De CDA fractie wordt veelvuldig benaderd door Barendrechts inwoners over de gang van zaken bij ToBe. Er is m.n. veel onbegrip over het besluit van de gemeenteraad dat uiteindelijk heeft geleid tot een mogelijk faillissement van ToBe. De reacties zijn vaak verdrietig en boos, wat  begrijpelijk is.

Dit is geen goed besluit waarvan het personeel van ToBe en de 1000 cursisten, waaronder ruim 500 Barendrechtse kinderen,  het slachtoffer dreigen te worden.

Het CDA wilde ToBe steunen met het leveren van  een financiële bijdrage aan het reorganisatie-en herstelplan samen met de andere gemeenten. Hiernaast vindt het CDA dat wel moet worden onderzocht wie verantwoordelijk is voor de slechte financiële situatie. Echter, door het besluit van de meerderheid van de raad worden personeel en cursisten van ToBe hierop onterecht afgerekend

Bij het CDA staat behoud van cultuureducatie in Barendrecht absoluut voorop. Met het besluit dat de meerderheid van de raad nu heeft genomen is de voortzetting hiervan in groot gevaar gekomen.  Het CDA heeft keer op keer gewaarschuwd wat de risico’s zouden zijn van het nu genomen besluit.  De fractie heeft alle mogelijke politieke middelen aangewend om het tij te keren maar naar de argumenten van de fractie wilde de meerderheid van de raad helaas niet luisteren.

Wij zullen ons als CDA fractie blijven inzetten voor behoud van cultuuronderwijs in Barendrecht.  Wij gaan  in de week van 14 december al in overleg over de haalbaarheid van een Barendrechts initiatief  wat op onze steun kan rekenen.

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]