Stichting Velerlei moet verder kunnen….!

Velerlei

BARENDRECHT | In deze rubriek van de Schakel  leest u wekelijks hoe een raadsfractie een onderwerp oppakt. In de Schakel van 3 december 2015 plaatste het CDA het volgende artikel over: “Stichting Velerlei moet verder kunnen….!”.

Waarom de keuze voor dit onderwerp?

Stichting Velerlei houdt zich bezig met allerlei sociaal-culturele activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in de Centrumpost. Een plek waar iedereen binnen kan wandelen, centraal gelegen met een open uitstraling.
Het voormalig postkantoor aan de Binnenlandse Baan is de afgelopen jaren door veel enthousiaste vrijwilligers gebruikt. Nu de sloop van de Centrumpost  vooralsnog gepland staat voor de zomer van 2016, is Stichting Velerlei bezorgd over het voortbestaan.
Stichting Velerlei is inmiddels hoofdgebruiker van de Centrumpost. De gebruikers wisten vanaf het begin dat dit een tijdelijke plek voor hen zou zijn.  Velerlei  is succesvol en doet haar naam eer aan: de Breiclub, de kinderknutselclub, de mannenclub. Nu zijn er plannen voor een inloop voor Veteranen….Deze activiteiten geven wel aan dat er voor ieder wat te vinden is. Dat is voor een groot deel te danken aan de inzet van Gerda Pradun, de voorzitter en drijvende kracht achter de Stichting.

Wie heeft u gesproken?

Het CDA hecht grote waarde aan het verenigingsleven en maatschappelijke activiteiten.  Rolinka van der Graaff en Jilles van der Stoep hebben namens de CDA fractie  met Gerda Pradun van Velerlei een gesprek gehad over de onzekere huisvesting. Hieruit blijkt dat er ook vanuit het college is toegezegd dat er actief wordt gezocht naar een mogelijke plek voor de activiteiten. Een moeilijke opgave, want voor veel ruimtes wordt er een hoge huur gevraagd en juist dit beperkt de mogelijkheden van Velerlei.  Hun succes is vooral de laagdrempeligheid waarvan de lage eigen bijdrage voor de deelnemers zeker onderdeel is.
Gerda Pradun is zelf al actief op zoek naar mogelijkheden. Een zoektocht die tot nu toe nog geen concrete locaties heeft opgeleverd, maar wel de aandacht van de politiek heeft bewerkstelligd.

Wat is het vervolg?

Het CDA heeft regelmatig de aandacht gevraagd van het college door middel van het stellen van vragen  over de toekomst van de gebruikers van de Centrumpost. In de raadsvergadering van 10 november 2015, tijdens de bespreking van de begroting gaf de wethouder opnieuw aan zijn uiterste best te zullen doen voor de toekomstige huisvesting van de gebruikers.
CDA Barendrecht vraagt zich af of een plek als de Buurtkamer niet  geschikt zou zijn voor dergelijke activiteiten. Immers, deze zijn bedoeld voor het welzijnswerk, en dit is nu precies wat Stichting Velerlei uitoefent.

De CDA vindt dat Velerlei alle steun verdient omdat Velerlei mensen verbindt . Iedereen hoort erbij bij Velerlei!