“Geen parkeerprobleem in Barendrecht-centrum”!

Parkeren Binnenhof BarendrechtBARENDRECHT | “Er is op dit moment geen parkeerprobleem in Barendrecht-Centrum”. Tot deze conclusie komt Peter Luijendijk, fractievoorzitter van CDA- Barendrecht.

Eerder dit jaar heeft er een telling plaatsgevonden in het centrumgebied van Barendrecht. De uitkomsten worden zwaar bekritiseerd. Volgens de opstellers van het rapport staan er bijvoorbeeld op het plein voor het gemeentehuis geen auto’s van winkelend publiek. Luijendijk vindt dit een bijzondere conclusie, omdat juist op zaterdag hier veel mensen parkeren om vervolgens te gaan winkelen op de Middenbaan.
Verder zijn 10-tallen parkeerplaatsen aan de Maasstraat, welke speciaal zijn aangelegd voor gemeenteambtenaren, niet meegenomen in de totale parkeercapaciteit voor het centrumgebied. Deze omissie wordt ook door de wethouder beaamd.
Cijfermatig is te zien dat op vrijdag tijdens de markt de parkeerdruk het grootst is. In het centrumgebied zijn dan 1.144 van de 1.598 parkeerplaatsen bezet.
Tijdens de raadsvergadering kwam ook de wethouder tot dezelfde conclusie: “Er is op dit moment geen parkeerprobleem in Barendrecht-Centrum”.

Op 15 december 2015 is door de raad de parkeervisie unaniem aangenomen. Voordat we parkeerplaatsen gaan aanleggen wordt eerst naar alternatieven gekeken. Hierbij geldt het principe: “beïnvloeden – benutten – reguleren”. Dit moet ervoor zorgen dat er minder auto’s worden geparkeerd.

Zo kan het fietsgebruik worden gestimuleerd, zodat er ter plaatste minder auto’s hoeven te parkeren.
Een andere mogelijkheid is om via parkeerschijfzones kort parkeren te stimuleren.
Langparkeerders kunnen door een regulering worden bewogen elders te parkeren. Pas als alle mogelijkheden van dit principe zijn benut, wordt gekeken of er inderdaad nieuwe parkeerplaatsen nodig zijn.
Dit principe zal ook gaan gelden voor het centrumgebied, aldus wethouder Van Noort.

Het is nu wachten op de eerste initiatieven in het centrum. Dan moet blijken of de parkeersituatie verandert.

 

[avatar user=”Peter” size=”thumbnail” align=”left” /]