CDA wil eindelijk inzicht in wachtlijsten BSO

De CDA-fractie wil eindelijk antwoord op haar vragen van oktober 2009 over de wachtlijsten bij de Buitenschoolse Opvang (BSO).  

De CDA-fractie gaat  in de commissie Samenleving van 18 januari 2010 vragen wanneer deze vragen worden beantwoord. Wij willen op korte termijn inzicht krijgen niet alleen hoe groot de wachtlijsten zijn, maar ook hoeveel plekken al  gerealiseerd zijn en waar nieuwe BSO plekken kunnen worden gerealiseerd.

Ook wil de CDA-fractie van het college weten welke inspanningen vanuit de gemeente de laatste drie maanden genomen zijn om een einde te maken aan wachtlijsten bij de BSO.

Verder wil de CDA-fractie weten hoe het is met voorrangsregels die de BSO aanbieders hanteren om kinderen toe te laten tot BSO plaatsen en welke gevolgen dit heeft voor anderer kinderen op de wachtlijst.

Het CDA vindt dat de gemeente zich maximaal moet inspannen samen met de partners te zorgen dat aan de wachtlijstproblematiek een einde komt.

De vragen kunt u hier downloaden: vragen_bso_vragenkwartier_18_januari_2010

Update 19 januari 2010 naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over de buitenschoolse opvang.

We verwachten nog een deel van de antwoorden.  Een reactie volgt daarna.

Deel 1 van de antwoorden kunt u hier downloaden: antwoord_vragen_vragenkwartier_180109_bso_deel_1

Update 20 janauri 2010 naar aanleiding van de resterende vragen:

Uit de aanvullende antwoorden van het college over de wachtlijst bij de Buitenschoolse opvang blijkt dat de gemeente ook na herhaaldelijk vragen bij de aanbieders, behalve bij de SKB, geen zicht krijgt op de wachtenlijsten bij de BSO. Dat is zeer teleurstellend.

De CDA-fractie vindt dat duidelijk moet zijn hoeveel kinderen op een wachtlijst staan voor de BSO. We zullen ons daar voor blijven inspannen.

Deel 2 van de antwoorden kunt u hier downloaden: vervolg_antwoord_vragen_vragen_kwartier_180109_bso