CDA wil geen schijn van belangenverstrengeling bij bestuurders.

centrum-postkantoor

Raad voert debat over integriteit

BARENDRECHT (25 maart 2015) Dinsdagavond hebben de raadsleden met elkaar een debat gevoerd over integriteit. Dit debat ontstond door een interpellatieverzoek van het CDA, waarmee door de gehele gemeenteraad werd ingestemd. Aanleiding was het feit dat de broer van wethouder Dirk Vermaat panden bezit in het centrum.

Alle partijen lieten hun licht schijnen op de kwestie, nadat burgemeester Van Belzen antwoord had gegeven op alle vragen die gesteld waren door het CDA. Daarnaast mochten alle fracties het woord voeren.
Vervolgens diende het CDA een motie in om het dossier Centrum over te dragen aan een andere wethouder. Aangezien de stemmen staakten (14-14) komt de motie tijdens de eerstvolgende vergadering nogmaals in stemming.

De leden van de CDA fractie worden momenteel veelvuldig benaderd door burgers met vragen over de integriteit van wethouder Vermaat en de centrumplannen.

Op basis van de indringende signalen vanuit de Barendrechtse gemeenschap heeft de CDA fractie de conclusie getrokken dat er zo spoedig mogelijk een openbaar raadsdebat moet komen over dit zeer gevoelige onderwerp.

Bij het CDA staat integriteit van bestuurders zeer hoog in het vaandel. Wij zijn van mening dat het volstrekt ongewenst is dat er ook maar de geringste schijn van belangenverstrengeling is bij wethouder Vermaat als portefeuillehouder van de Centrumplannen.

Belangenverstrengelingen kunnen de gemeenschap op ernstige wijze schade berokkenen. In een openbaar raadsdebat wil het CDA meer duidelijkheid krijgen over de feiten. Pas nadat alle feitelijke informatie is verzameld zal de CDA fractie een standpunt innemen.

Wij spreken de wens uit dat een ieder die het CDA heeft benaderd om een standpunt in te nemen hier begrip voor zal opbrengen.