Nieuw Reijerwaard en BT-oost als één bedrijfsterrein.

AGF 2BARENDRECHT | De CDA-fractie vindt het van groot belang, dat niet alleen het accent wordt gelegd op Nieuw Reijerwaard, maar dat het gehele gebied nadrukkelijk als één bedrijfsterrein op de kaart wordt gezet.

De Raad van State heeft eind vorig jaar uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die aangespannen is door omwonenden. Op 3 punten moet het inpassingsplan worden aangepast. De plannen zijn aangepast en hebben ter inzage gelegen. Inmiddels is termijn voor het maken van bezwaren verstreken. Het wachten is nu op een uitspraak van de Raad van State. Dit lijkt een formaliteit, omdat er geen wezenlijke inhoudelijke bezwaren meer ingebracht kunnen worden.

AGF 1Kortom binnenkort breekt een nieuwe fase aan. De start van de verkoop van de percelen. Wie regelmatig over de verbindingsweg naar Ridderkerk rijdt, ziet dat de voorbereidingen voor het eerste te verkopen gedeelte in gang zijn gezet. Het bouwrijp maken verloopt volgens plan, maar de voorbereiding voor de verkoop zijn nog nauwelijks van de grond gekomen.  De Barendrechtse vertegenwoordigers in het bestuur van Nieuw Reijerwaard hebben zich altijd sterk gemaakt om gelijktijdig met de ontwikkeling van het terrein,  actief de markt in te gaan om het bedrijfsterrein te promoten, maar vooral ook te zorgen voor goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. Op deze punten is het dagelijks bestuur onvoldoende actief geweest.

De noodzaak van een nieuw bedrijfsterrein voor de AGF sector is nog steeds van groot belang voor de concurrentiepositie voor de AGF sector in Barendrecht en Ridderkerk. De verwachting is, dat het container vervoer van groente en fruit in de komende jaren substantieel zal stijgen. Het is daarom belangrijk, dat bedrijven nog kunnen groeien en dat er ook ruimte is voor nieuwe bedrijven. Gelet op het huidige economische klimaat en de situatie waarin veel bedrijven verkeren, lijkt het niet logisch om over groei te praten en te investeren in de ontwikkeling van bedrijfsterreinen.

Toch is het onmiskenbaar, dat de economie weer licht in de lift zit. Ook neemt de scheepscapaciteit toe voor  het vervoer van containers. Daarom is het belangrijk, ook voor de haven van Rotterdam, dat er ruimte is voor groei in Reijerwaard, zodat de sterke positie in de AGF sector behouden blijft en verder kan worden uitgebouwd. Naast de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard, is het ook van belang BT-Oost vitaal te houden.

De CDA-fractie vindt het daarom van groot belang, dat niet alleen het accent wordt gelegd op Nieuw Reijerwaard, maar dat het gehele gebied nadrukkelijk als één bedrijfsterrein op de kaart wordt gezet.

 

[avatar user=”Arno” size=”thumbnail” align=”left” /]