Gratis openbaar vervoer voor minima!

OV gratisBARENDRECHT | Het college van EVB, VVD en D66 wil gratis openbaar vervoer verstrekken aan alle Barendrechters die ouder zijn dan 65 jaar ongeacht hun inkomen of vermogen. Dit kost ons als Barendrechters ongeveer 300.000 euro per jaar en de kosten zullen snel oplopen in verband met de vergrijzing.
Het CDA keurt dit besluit af.

Uit cijfers van het college zelf blijkt dat 7% van de 65 plussers in Barendrecht op het minimum zit en 93% heeft dus een hoger inkomen. Degenen die het meest van de maatregel zullen profiteren is een kapitaalkrachtige groep inwoners van Barendrecht.

CDA vindt het absolute onzin om iemand met een inkomen van 4x modaal gratis met het openbaar te laten reizen terwijl de alleenstaande bijstandsmoeder dit niet kan bekostigen. Ook zal de hoogbejaarde man of vrouw die zorg nodig heeft minder uren huishoudelijke hulp krijgen door bezuinigingen.
CDA wil de 300.000 euro besteden aan de minima en aan de zorg.

Wij doen als CDA de volgende oproep aan EVB, VVD en D66:

Denk aan uw kwetsbare mede Barendrechters!
Geef dit grote bedrag aan de minima en de zorg en haal dit voorstel van tafel!!!

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]