Unieke CDA-motie “Mantelzorg in beeld” door voltallige raad aangenomen.

mantelzorgBARENDRECHT | Het CDA heeft bij de raadsvergadering van 10 november 2014 de motie “Mantelzorg in beeld ”ingediend. 

Een motie die het college verzoekt om alle mantelzorgers en hun (werk) belasting in beeld te brengen. De motie is uniek omdat in Nederland nog geen enkele gemeente dit op deze wijze heeft gedaan.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van kracht. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de zorg van haar burgers.

In deze nieuwe wet staat dat er, om de zorg betaalbaar te houden, een groter beroep moet worden gedaan op mantelzorgers. CDA Barendrecht is van mening dat er op dit moment al zeer veel wordt gevergd van mantelzorgers.

De zorg leunt voor een belangrijk gedeelte op de mantelzorger. De mantelzorger is onmisbaar! Wie kent in zijn of haar omgeving niet iemand die ouders of andere naasten verzorgt?

Uit cijfers blijkt dat 1 op de 5 volwassenen al meer dan 8 uur per week mantelzorg verleent. Verontrustend is dat , omgerekend vanuit landelijke cijfers, naar schatting 1000 tot 1500 Barendrechtse mantelzorgers zich zwaarbelast of overbelast voelen. Dit probleem moet worden aangepakt en hier ligt vanaf 1-1-2015 een taak voor de gemeente.

In de raadsvergadering van 10 november 2014 de motie “Mantelzorg in beeld ”ingediend. Hierin wordt verzocht om alle mantelzorgers van Barendrecht in beeld te brengen. Ook wordt onderzocht hoe zwaar de mantelzorgers van Barendrecht belast zijn. Als dit in kaart is gebracht zal het college worden verzocht om passende maatregelen te nemen om de taken van mantelzorgers te verlichten.
De CDA motie is door de raad unaniem aangenomen en ook door het college van Barendrecht omarmd.

CDA Barendrecht vindt dat de mantelzorger veel meer aandacht en zorg verdient.

PDF_Logo
Motie Mantelzorg in beeld

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]