Op naar een duurzaam Barendrecht

duurzaamheid 1BARENDRECHT | CDA en GroenLinks verzochten het college afgelopen dinsdag in de raadsvergadering haar woorden over duurzaamheid om te zetten in ambities en doelen.

Tevens vroegen GroenLinks en CDA om elk jaar te rapporteren over wat op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Barendrecht is bereikt. In dezelfde raadsvergadering benadrukten dezelfde politieke partijen het belang van een duurzaam energiebeleid in Barendrecht. Ingediende moties werden raadsbreed ondersteund.

Voor de twee politieke partijen is het niet voldoende dat het college duurzaamheid als een groene draad door haar collegeprogramma en begroting laat lopen. De Jonge (GroenLinks) en Sullock Enzlin (CDA) zeggen hierover “Door het formuleren van ambities en doelen voor duurzaamheid en vervolgens hierover jaarlijks informatie te ontvangen, krijgt de gemeenteraad inzicht in de ontwikkeling van Barendrecht tot een duurzame gemeente. “ Voor de jaarlijkse meting waar de gemeente staat adviseerden GroenLinks en CDA om de gemeentelijke duurzaamheidsindex te gebruiken. Volgens hen geven de indicatoren uit de index een compleet beeld over de duurzaamheid in Barendrecht.

Eén van de onderdelen van een duurzame gemeente is duurzame energie. Ook hiervoor trokken GroenLinks en CDA samen op om het college te verzoeken met een integrale visie op het verminderen en verduurzamen van het energieverbruik in Barendrecht te komen. Barendrecht heeft immers als doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De Jonge zegt hierover “Om deze doelstelling te behalen zal het college in moeten zetten op energiebeperkende maatregelen èn energie uit duurzame bronnen. Denk aan zon, water, geothermie, wind.” Sullock Enzlin vult aan “dat innovaties goed gevolgd moeten worden, want zij bieden kansen voor winning van duurzame energie”.

PDF_Logo
Duurzaam energiebeleid   
PDF_Logo
Duurzaamheid in het vizier

Duurzaamheid hoog in het vaandel!

 

[ezcol_1third]Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor het handelen van het CDA. We vinden het daarom belangrijk dat de gemeente in haar doen en laten nadenkt over de gevolgen van haar handelen. Hierbij moeten we goed nadenken hoe de huidige en de toekomstige generaties zich in hun behoefte kunnen voorzien.
Duurzaamheid gaat niet alleen over energie maar ook over welzijn van de mens, het welzijn van de omgeving  (milieu en natuur) en het welzijn van de economie. We streven een evenwicht na van people, planet en profit. Op de raadsvergadering van 11-12 november 2014 zijn twee belangrijke moties op het gebied van duurzaamheid unaniem aangenomen. Bij beide moties zijn CDA en GroenLinks samen opgetrokken. Het CDA vindt dat hiermee belangrijke stappen worden gezet.

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Motie Duurzaam energiebeleid:

Het beoogde doel van deze motie is om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de doelstellingen op gebied van van energie en CO2 realiseren.

Door innovatie en veranderingen in de economie worden bestaande technieken, die in het verleden niet haalbaar leken, nu ineens haalbaar. Innovatie gaat snel en daarom is het goed om te kijken of er intussen geen andere mogelijkheden zijn om onze doelstellingen te behalen waarbij economische, ecologische en sociale belangen beter elkaar in evenwicht zijn.

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

Motie Duurzaamheid in het vizier:

Het beoogde doel van de motie ‘Duurzaamheid in het vizier’ is dat de gemeente aansluiting zoekt bij de gemeentelijke duurzaamheidsindex ( http://www.gdindex.nl ) en hierop doelen en ambities formuleert.
In de duurzaamheidsindex zijn 24 indicatoren op de gebieden Mens & maatschappij, Milieu, natuur en grondstoffenkringloop en als laatst Economie gedefinieerd.
Door aansluiting op deze 24 indicatoren te zoeken wordt duurzaamheid meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast kunnen we goed zien hoe andere gemeentes het doen. Daar kan je van leren.

Een grote stap ….

[/ezcol_1third_end]

 

 

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]