Centrumontwikkeling

Tijdens de commissievergadering Grondgebied van juni  2006 is er ruim aandacht geweest voor de Centrumontwikkeling. Het college wil haast maken met de plannen en op redelijke termijn spijkers met koppen slaan als het gaat om het oude centrum (het gebied bij de NH Dorpskerk en de watertoren) en het gebied rondom het gemeentehuis en het gebied Middenbaan/Onderlangs en omgeving.

De vorige raadsperiode is gebleken dat het moeilijk was om overeenstemming over de invulling te krijgen, maar gedurende deze raadsperiode moeten de plannen definitief gesmeed worden en moet een begin worden gemaakt met invulling van die plannen. Heel veel aspecten spelen een rol bij de besluitvorming: behoud van de historische aspecten van Barendrecht, de invulling van de horeca, de verkeersafwikkeling, het parkeren, de luchtkwaliteit en het belang van de bewoners, de winkels en de andere bedrijven in de directe omgeving van het centrum. Vooral is van groot belang dat niet alleen het CDA, maar in feite de hele Barendrechtse politiek, er voor moet zorgen dat er voldoende jongeren- en ouderenhuisvesting in Barendrecht beschikbaar komt. Over die ouderenhuisvesting is iedereen het er wel over eens dat dit in belangrijke mate in het centrum, in de buurt van de bestaande zorgvoorzieningen en in de buurt van winkels moet worden gerealiseerd. Dat is dus een belangrijk onderwerp bij de Centrumontwikkeling.

CDA-wethouder Bas Nootenboom, die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft, wil snelheid brengen in het proces. Een van de belangrijkste zaken in de beginfase is er voor te zorgen dat er betrokkenheid en draagvlak zal zijn bij alle belanghebbenden. Na de zomervakantie zal een eerste informatieavond worden georganiseerd. De CDA-fractie is het met het college eens dat er snelheid gemaakt moet worden, en heeft tijdens de Raadsvergadering van 26 juni 2006  haar waardering uitgesproken voor de voortvarendheid waarmee de zaak nu ter hand wordt genomen en heeft volmondig ingestemd met het houden van informatieavonden. Over de definitieve datum van de eerste informatieavond zult u binnenkort via de Schakel, de gemeentesite en de CDA-site worden geïnformeerd.

Woordvoerder Centrumontwikkeling