CO2: Strijd nog niet gestreden!!!

CDA Barendrecht kreeg tijdens het CDA Congres van 23 en 24 april 2010 uiteindelijk 45 % van de 900 aanwezigen achter het gewijzigde CO2 amendement op het verkiezingsprogramma.

Dat betekent dat slechts een kleine meerderheid achter het landelijke CDA beleid van CO2 opslag onder Barendrecht  staat.
Op verzoek van CDA-Groningen, die graag de opslag van CO2 onder haar bodem wil,  heeft CDA-Barendrecht   haar amendement gewijzigd in: CO opslag bij voorkeur niet in dichtbevolkt gebied.
CDA-Barendrecht met de woordvoerders Kees Silvis , Adger van Helden en  Corrie Righolt-Dam wezen Congresgangers beide dagen nogmaals op het ontbreken van voldoende veiligheidsgaranties en de zorgen van de Barendrechters.  Daarom vooral geen proef met opslag van CO2  in dichtbevolkt gebied.
Het  gewijzigde amendement haalde in de deelsessie (ca. 240 leden) van 23 april  2010,  ondanks een negatief advies van het partijbestuur,  toch 60 % van de stemmen.  Daarmee was definitieve besluitvorming  tijdens het plenaire Congres van een dag later verzekerd.  Het partijbestuur bleef dit amendement ook de tweede dag ontraden, omdat zij nog steeds van mening is dat als het veilig kan het niet uitmaakt waar je het CO onder de grond stopt.

Het amendement van het CDJA om de CO2 opslag stop te zetten haalde de plenaire  vergadering niet en is daarmee ook verworpen.

CDA-Barendrecht is zeer teleurgesteld dat  het CDA-verkiezingsprogramma  op dit punt niet is aangepast.

Voor CDA-Barendrecht is de strijd nog niet gestreden.  Bijna de helft van de CDA-ers steunden ons amendement en om de grote steun vanuit Barendrecht  en  omliggende gemeenten nog maar te zwijgen.  Dit geeft ons voldoende energie om vol door te gaan met ons doel: Geen CO2  onder Barendrecht! 

Meer info op www.cdabarendrecht.nl/CO2