Kadernota aftrap voor het jaar van de vrijwilliger.

Met 2011, het jaar van de vrijwilliger in het verschiet, komt de kadernota "onbetaalde inzet" op het juiste tijdstip. We vroegen aandacht voor de manier waarop de gemeente haar waardering toont aan de vrijwilligers. Het is belangrijk om hierover met de verschillende groepen vrijwilligers goed in contact te zijn. Waardering bestaat voor een vrijwilliger, actief bij de één van de ouderenbonden nu eenmaal uit iets anders dan voor iemand die zich inzet binnen zijn of haar sportclub.

Waardering kan al beginnen bij respect. Respect wordt getoond door vaste contactpersonen bij de gemeente aan te wijzen, zodat men onder andere goed op de hoogte is van dossiers, terug kan komen op eerder gemaakte afspraken enz. Deze nota zegt toe dat men vaste contactpersonen gaat aanwijzen, iets wat wij als CDA toejuichen. Het serieus nemen van de adviezen van Sportraad, WMO-raad en Culturele raad behoort ook tot een vorm van respect. We hebben de wethouder opgeroepen hiermee nauw in contact te blijven. Het vereenvoudigen van aanvraag van subsidies is een goed plan, tijd en energie kan zo in nuttiger zaken worden gestoken. Het plan voor een nieuw te vormen Platform blijven we als CDA kritisch volgen, evenals het onderzoek waarom Steunpunt Mantelzorg zo’n gering bereik heeft.

De maatschappelijke stage is een onderwerp apart in deze nota. In 2011 wordt deze stage verplicht voor middelbare scholieren en zal er dringend behoefte zijn aan een proactieve rol van de gemeente. De gemeente kan bedrijven informeren over en wijzen op de rol die zij kunnen spelen. Op deze manier wordt er meer draagvlak gecreëerd voor voldoende stageplaatsen binnen onze gemeente. Natuurlijk kost dit enige inzet van de bedrijven. Deze nota roept bedrijven op tot verantwoord ondernemen, investeren in de toekomstige generatie en faciliteren van werknemers die tevens als mantelzorger actief zijn.

De nota zal in de Raadsvergadering van 14 december 2010 worden vastgesteld.