Coalitiepartijen en college tonen geen respect

 

MiddenbaanZondag is een dag om afstand te nemen van de 24 uurseconomie

Het nieuwe college van Barendrecht, bestaande uit EVB, VVD en D66  is van plan om de koopzondagen met onmiddellijke ingang aanzienlijk uit te breiden.  Uit de commissievergadering van 1 juli jl. bleek dat het college het absoluut niet nodig vindt de lopende bezwaarprocedure, tegen afwijzing van het referendumverzoek van Barendrechtse burgers, af te wachten.

Dit college is tevens niet van plan om het recent genomen raadsbesluit van 25 februari jl. respecteren. Hierin is duidelijk afgesproken om de koopzondag voor 18 maanden beperkt toe te passen en pas definitief te besluiten na evaluatie. We zijn nu krap 5 maanden verder. Opvallend is dat VVD en D66 het raadsbesluit van 25 februari jl. waarvoor zij zelf het initiatief hebben genomen nog geen 5 maanden later te grabbel gooien.

Het college vindt het tenslotte ook niet nodig om over dit gevoelige onderwerp een themasessie te houden of in overleg te gaan met bewoners rondom het Vaanpark die nu ook op elke zondag overlast krijgen van de verkeersdrukte.

Dit terwijl dit college breed uitmeet dat de burger meer moet worden geraadpleegd.  Het college heeft geen boodschap aan de argumenten van het CDA en de overige oppositiepartijen.

De reden waarom het college zo’n enorme haast heeft is het CDA volstrekt onduidelijk. Op verzoek van de ondernemers op het Vaanpark wil de EVB zelfs zo ver gaan dat de openingstijden op het moment komen te liggen dat kerkdiensten nog niet zijn afgelopen. De EVB is voornemens zelfs dat laatste stukje respect voor veel inwoners van Barendrecht op te offeren aan de economische belangen van een aantal bedrijven.

Het CDA was en is tegen de koopzondag. Zondag is een dag voor de kerkgang, voor familie. Zondag is een dag om afstand te nemen van de 24 uurseconomie, ook voor de kleinere ondernemer in Barendrecht die 6 dagen per week keihard moet werken en die geen enkel voordeel zal hebben bij dit besluit.