CDA Ledenvergadering + Politiek entree met Statenlid Ellen Verkoelen.

Het bestuur van het CDA Afdeling Barendrecht nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 15 oktober a.s., gevolgd door een politiek entree , die worden gehouden in de zaal van de Maranathakerk, Dorpsstraat 178a, Barendrecht  (naast keukenstudio Konijnendijk). De zaal is open vanaf 19 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen ALV;   (19.30)
 2. Concept-verslag CDA-ALV van 2 april 2014;
 3. Goedkeuring begroting 2015 van CDA afdeling Barendrecht;
 4. Kandidatenlijsten Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing;
 5. Rondvraag;
 6. Datum volgende algemene ledenvergadering:  voorjaar 2015.

Pauze     (20.00)

  1. Politiek entree: provinciale statenverkiezing 2015    (20.15)
   Ellen Verkoelen
   Ellen Verkoelen (statenlid provincie Zuid-Holland)

Tijdens het politiek entree gaat  Ellen Verkoelen (statenlid provincie Zuid-Holland) nader in op het CDA-verkiezingsprogramma voor de provinciale statenverkiezing.

Informeel samen zijn.  (22.00)