Commissie: Effecten CO2 opslag juist beschreven

De commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) oordeelt dat de effecten voor de CO2 opslag in Barendrecht juist is beschreven. Het oordeel van de gemeente Barendrecht is dat de belangrijkste bezwaren tegen de CO2 -opslag niet zijn getoetst.

Lees verder via deze link