Motie maximaal aantal schoollocaties per basisschool

Tijdens de raadsvergadering van 23 april 2009 werd bij het agendapunt "Opheffing OBS de Draaimolen" de volgende motie door een meerderheid van de raad aangenomen: motie_maximaal_aantal_schoollocaties_per_basisschool