Cultuur in Barendrecht

Op maandag 29 september 2008 is de nieuwe cultuurnota van Barendrecht in de Gemeenteraad vastgesteld.

Naast kijken naar wat Barendrecht te bieden heeft is ook naar de toekomst gekeken. Waar liggen kansen voor verbetering, uitdagingen in vernieuwing en waar liggen prioriteiten. Dit alles is uitgewerkt in een 11 punten plan. Zo wordt er vanaf volgend schooljaar in alle klassen op basisscholen en middelbare scholen in Barendrecht onderwijs gegeven over kunst en cultuur. Ook krijgen Kunst en cultuur een prominente plek op de internetsite van de gemeente, zodat voor en ieder duidelijk is wat Barendrecht en Barendrechtse instellingen en vrijwilligers doen op dit gebied. Ook komt er een onderzoek naar lokale oefenruimtes en de mogelijkheid tot subsidie voor de huur van deze oefenruimtes.

De gemeente gaat verder de popmuziek stimuleren door de Beuk meer subsidie te geven en samenwerking tussen de Beuk en stichting Alle-R-Hande te stimuleren. Ook wordt het bestand van de Historische Vereniging gedigitaliseerd.

De ontwikkelingen in en rond het centrum van Barendrecht bieden de mogelijkheid om in de nieuwe centrumontwikkeling te kijken naar een goede plek voor culturele instellingen in Barendrecht. Een vereniging zoals de Harmonie is daarbij aan bod gekomen, omdat die samen met de gemeente op zoek gaan naar een nieuwe ruimte.

Kortom er is genoeg te doen de komende jaren op het gebied van kunst en cultuur. De CDA fractie is blij met deze nota, omdat het naar onze mening de kunst en cultuur stimuleert in onze gemeente.