Maatwerk overlastgevers

Een heel klein deel van onze jongeren veroorzaakt op diverse plekken in de gemeente overlast. Tot nu toe had de politie niet echt een handvat om overlastgevers te weren uit een bepaald gebied. De politie wil meer namelijk overlastgevers in bepaalde gebieden weigeren. Het college kwam met een voorstel om in een bepaald gebied iedereen te weigeren, ongeacht of de persoon ook iets overlastgevends gedaan heeft.   Een dergelijk artikel vindt de CDA-fractie onwenselijk. Bovendien blijkt uit jurisprudentie, dat een dergelijk artikel bij de rechter onhoudbaar is. 
In de commissievergadering Samenlevingszaken van juni 2006 schaarde een meerderheid zich achter een nadere uitwerking van de Rotterdamse aanpak, namelijk persoonsgericht mensen weigeren in een bepaald gebied, nadat zij bepaalde artikelen uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) overtreden. De ervaring in Rotterdam is dat dit bij de rechter wel houdbaar is. De Barendrechtse politie is in tegenstelling tot die van Rotterdam (nog) minder enthousiast.  Een meerderheid van de raad heeft uiteindelijk voor deze werkwijze gekozen. Dit is terug te vinden als artikel 2.4.6 in de door de raad van 26 juni 2006 gewijzigde APV.
Artikel 2.4.6 is op iedere overlastgevende Barendrechter van toepassing. Echter de praktijk in Barendrecht wijst uit dat de doelgroep tot nu toe alleen maar jongeren zijn Over een jaar zal bekeken worden of dit artikel werkt. Ook zal nagegaan worden of men het via privaatrecht (bordje “verboden toegang artikel 461”) mogelijk is schoolpleinen op bepaalde tijden als verboden gebied te verklaren. De ervaring is dat op een aantal schoolpleinen in de avonduren zaken gebeuren, die wij niet willen. 
De harde hand is één kant, maar de overlastgevende jeugd opvangen begeleiden of een alternatief bieden de andere kant. Preventief jeugdbeleid is een must. In de jeugdagenda 2005- 2006 heeft de raad in oktober 2005 hier geld voor vrij gemaakt. Op initiatief van de CDA-fractie is een mede door de PvdA en VVD ondertekende motie , die hiervoor aandacht vraagt raadsbreed aangenomen.
De raad wil van het college bij de behandeling van de begroting eind oktober 2006 weten of het huidige preventieve jeugdbeleid toereikend is. Indien dit niet zo blijkt te zijn moet het college met nadere voorstellen komen. Ook wordt het college verzocht na te gaan of er nog een subsidiepotje in de stadsregio Rotterdam aangeboord kan worden.
Woordvoerder algemene bestuurlijke aangelegenheden.