De Groene Golf Club en de Kilweg

Op de Kilweg ter plaatse van de onderdoorgang met de A29 staan nogal wat verkeerslichten.   

Uit klachten van diverse inwoners van Barendrecht blijkt dat de lichten niet adequaat op elkaar zijn afgestemd. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 6 januari 2009 heeft Leo van Gelder dit aan de orde gesteld. Wethouder Zuurbier heeft toegezegd dat de zogenaamde Groene Golf Club een onderzoek zal instellen om de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen en zodoende de doorstroming te bevorderen.