5053-model1

De week van het centrum

De titel van dit stukje verwijst naar een serie activiteiten die het college van B&W heeft georganiseerd om de inwoners van Barendrecht te informeren en mee te laten denken over "het nieuwe centrum". Dat het eerder "het jaar van het centrum" zal worden, dat heeft te maken met de periode van besluitvorming die er daarna komt.   

Op 23 mei 2007 heeft een groot aantal Barendrechters de informatieavond in Theater Het Kruispunt bezocht. Wethouder Bas Nootenboom hield een korte inleiding over aanleiding en achtergrond van de plannen voor een nieuw centrum. Daarna was het woord aan Hilde Blank van Stedenbouwkundig bureau BVR. Dit bureau heeft op basis van de uitgangspunten die door het gemeentebestuur zijn geformuleerd, een drietal modellen ontworpen. Deze werden door mevrouw Blank gepresenteerd. Meer informatie over deze globale plannen kunt u vinden op www.barendrecht.nl/centrumontwikkeling. Bovendien is er een Nieuwsbrief Centrumontwikkeling, waar informatie te krijgen is, en zullen de maquettes worden opgesteld in de hal van het gemeentehuis. Wethouder Bas Nootenboom heeft veel tijd ingeruimd om met betrokkenen (bewoners, winkeliers, andere ondernemers, belangenorganisaties) te praten over de plannen. Op 24 mei sprak hij met de ondernemers uit Barendrecht-Centrum en in de week daarna is hij beschikbaar voor iedereen die met hem wil praten over de Centrumontwikkeling.

De raad moet een belangrijke beslissing gaan nemen. Het centrum van Barendrecht zal ingrijpend veranderen. Ruimte voor woningen voor ouderen en jongeren, maar ook een meer levendig en bruisend centrum, dat is wat we willen. Dat dit niet voor iedereen "goed nieuws" is, dat snapt de CDA-raadsfractie heel goed. Een aantal mensen zal worden geconfronteerd met overlast tijdens het bouwen en de omgeving van het huis waarin ze wonen zal soms ingrijpend anders worden. Voor anderen betekent dit gedwongen verhuizen. De overlast beperken, de plannen zo uitvoeren dat de overlast nog enigszins beperkt blijft, zorgen voor vervangende huisvesting en schadeloosstellingen, dat is waar die mensen recht op hebben.

De fractie zal het proces kritisch volgen, door als het maar even kan aanwezig te zijn op die plekken waar over de plannen wordt gesproken. We waren er op 23 en 24 mei, en zullen er ook bij de andere bijeenkomsten zijn. Anders dan misschien gebruikelijk zullen we ook zoveel mogelijk aanwezig zijn daar waar de wethouder gesprekken heeft met kleinere groepen bewoners. We zullen luisteren naar de wensen en kijken waar de mogelijke pijn zit bij de bewoners en ondernemers, en dat meenemen in de uiteindelijke besluitvorming.

Als alles volgens plan verloopt dan zal er in de Commissievergadering Ruimte van 3 juli 2007 uitgebreid gesproken worden over de keuze van de modellen en over de veranderingen die er mogelijk in het gekozen model zullen worden aangebracht. Op 16 juli 2007 vindt dan besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Tot begin september zal het stedenbouwkundig bureau zich samen met de ambtenaren bezig houden met het verder uitwerken van het gekozen model.

In september en oktober is er dan weer alle ruimte voor inspraak en die wordt in november meegenomen bij het vaststellen van de structuurvisie. Deze wordt dan, als alles goed gaat, in december door de Raad vastgesteld.

Vragen of opmerkingen, aarzel niet om even contact op te nemen met ondergetekende of een van de andere fractieleden.

5053-model15053-model25053-model3b

Model 1 Centraal plein               Model 2:  Promenade            Model 3 Hofjes en pleintjes

Bron modellen: www.barendrecht.nl/centrumontwikkeling. Meer impressies vindt u op deze site.