Ondernemers en Centrumontwikkeling

De centrumontwikkeling gaat niet alleen om wonen, maar ook om ondernemen.  Op 24 mei 2007 werden de modellen gepresenteerd aan de ondernemers/winkeliers van het centrumgebied.

De CDA-fractie was als toehoorder aanwezig. Wij vinden het van groot belang uit de eerste hand te horen wat de meningen van betrokkenen zijn.

Duidelijk was dat de  ondernemers vonden dat er in het centrum wat moet gebeuren. De centrumstudie in 2001 is immers ingezet om oplossingen aan te reiken om het laden en lossen en parkeren te verbeteren.

Maar bij de modellen die nu gepresenteerd werden waren nog vele vragen en/of punten van aandacht.

Enkele punten van zorg/aandacht:

  • Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen als er ook honderden woningen gebouwd worden? Is er bij het aantal parkeerplaatsen voldoende rekening gehouden met een uitbreiding van het winkelareaal? Komen er wel voldoende plekken in de direct nabijheid van de supermarkten?
  • Hoe gaat de logistiek in de nieuwe situatie? Behoren de opstoppingen tot het verleden? Kunnen vrachtwagens bij alle winkels komen?
  • Als er in het centrum gebouwd wordt, blijft het centrum dan bereikbaar voor het winkelende publiek?
  • Hoe wordt dit allemaal betaald? In de modellen verdwijnen gebouwen/winkels, die op een andere locatie opnieuw gebouwd moeten worden. Hoe worden de ondernemers schadeloos gesteld?
  • Als winkels moeten verdwijnen kunnen de ondernemers dan op vervangende winkelruimten rekenen?
  • In model 1 is een plein gepland. Wordt dit wel een levendig plein op de dagen dat er geen markt is? Is dit geen plein dat in de schaduw gaat liggen?
  • In alle modellen verdwijnen de Baerne en het Trefpunt. Kunnen de huidige gebruikers rekenen om een nieuwe plek?

plangebied_centrumontwikkeling

Het gebied met rode speld, waar de centrumontwikkeling betrekking op heeft. Bron: www.barendrecht.nl/centrumontwikkeling

Het college kon nog niet op alle vragen een antwoord geven. Daarvoor zijn de modellen nog te grof. Wethouder Nootenboom heeft toegezegd dat het parkeren extra aandacht krijgt. Met ondernemers waarvan de panden dreigen te verdwijnen worden uitgebreid gesproken.  Voor de culturele voorzieningen komen nieuwe gebouwen terug. Ook de overige aangereikte punten krijgen de aandacht bij het voorkeursmodel.

De Middenbaan gaat in de zomer van 2008 op de schop. Die toezegging deed wethouder Nootenboom. Ook hier zal nog overleg met de centrumwinkeliers over zijn. Er zijn mooie, luxe plannen. In die luxe zal ook een bijdrage van de winkeliers gevraagd worden. Vooraf zullen hier duidelijke afspraken overgemaakt moeten worden. 

Duidelijk is dat voor het college met een voorkeursmodel komt er nog veel werk verzet moet worden.  De financiële doorrekening zal een belangrijk punt worden bij de haalbaarheid van de plannen.  De CDA-fractie vindt een kloppende kern van groot belang voor de toekomst van ons winkelcentrum aan de Middenbaan. Bij de besluitvorming zal ook de financiële haalbaarheid een punt van grote aandacht worden.

Wilt u reageren, heeft u een suggestie of vindt u dat de CDA-fractie aan een bepaald punt echt moet denken, vul dan het formulier in aan de linkerzijde van deze pagina! Alleen als u direct naar ons reageert kunnen we uw mening in onze besluitvorming betrekken.