waterpoort

Spreekuur CDA-fractie in Carnisselande

De CDA-fractie houdt op donderdag  7 juni 2007 van 19.00 tot 19.45 uur spreekuur in de Waterpoort aan het Middeldijkerplein.  

waterpoort

De CDA-fractieleden kunt u vinden in de ontmoetingsruimte.  U bent van harte welkom uw mening aan de CDA-fractie kenbaar te maken.

De CDA-fractie op een ander moment spreken? Stuur ons een mail met uw vraag?

Reactie op de centrumontwikkeling? Druk op de button links op deze pagina.