Deelname in bedrijventerrein Barendrecht

Dinsdag 13 september 2011  heeft de gemeenteraad van Barendrecht unaniem besloten om te participeren in de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard.  

Dat is een te ontwikkelen bedrijventerrein op het grondgebied van Ridderkerk. Een gebied van bijna 1 miljoen m2 waar nu nog tuinders aan de slag zijn, aan weerszijden van de Verbindingsweg van Barendrecht naar Ridderkerk. Zeg maar tussen het Van der Valk Hotel, de A15 en de A16.

Dat het bedrijventerrein er komt, daar heeft Barendrecht geen stem in gehad. De provincie heeft dat beslist. Het is van groot belang voor de Barendrechtse en Ridderkerks agro-sector: de bedrijven die zich bezig houden met handel en distributie van groenten en fruit. Zuur is daarbij dan wel dat juist de producerende bedrijven moeten verdwijnen, de tuinderijen met en zonder kassen die er nu zijn gevestigd. Sommige bedrijven kunnen in de buurt blijven, anderen moeten naar een gebied verder van Barendrecht weg. Enkele tuinders met te kleine of verouderde bedrijven zullen het overigens niet erg vinden om hun bedrijven tegen een faire vergoeding te verkopen. Maar dat niet alle agrariërs gelukkig zijn is een feit.

Waarom heeft Barendrecht meegedaan, die vraag zal zeker gesteld worden.

Allereerst is het belang van het Agro-cluster groot. De genoemde handels- en distributiebedrijven blijven graag bij elkaar in de buurt. En nieuwe bedrijven vestigen zich graag in de buurt van de huidige bedrijven. Die nieuwe bedrijven zullen naar verwachting uit andere regio’s komen, maar ook bij bedrijven die hier al zijn gevestigd is de behoefte aan meer ruimte, die er nu niet (meer) is. En er worden bedrijven verwacht uit het gebied rondom de Merwehaven in Rotterdam. De fruithavens daar verliezen hun functie, het gebied krijgt een andere bestemming en de schepen zullen hun fruit vooral gaan lossen op de Maasvlakte en in de Waalhaven. Verdere herverpakking, codering en distributie naar de supermarkten zal dan voor een belangrijk deel vanuit Nieuw-Reijerwaard gaan gebeuren.

Verder willen we vooral een vinger in de pap hebben bij de ontwikkeling van het gebied. Het moet een schoon, innovatief en duurzaam gebied worden, met een goede ontsluiting. Met deelname aan de ontwikkeling kunnen we daar ook invloed op uitoefenen

De CDA fractie is lang kritisch geweest over de financiële risico’s die met het project zijn gemoeid. Maar onderzoeken wijzen uit dat er veel vraag naar vestiging in dit gebied is, ondanks de moeizame economische situatie van dit moment. En de forse bijdragen van rijk en provincie, ook voor een goede ontsluiting, maken het risico wat ons betreft overzienbaar.

Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht hebben gekozen voor de samenwerkingsvorm van een gemeenschappelijke regeling (GR). Dat is vergelijkbaar met de OMMIJ, het samenwerkingsverband met Albrandswaard, dat de Vinexlocatie Carnisselande heeft ontwikkeld. Het dagelijks en algemeen bestuur wordt gevormd door wethouders en raadsleden van de drie gemeentes. Voor Barendrecht zijn dat de wethouders Nootenboom en Versendaal, met Stefanie ter Borg als plaatsvervanger. En de raadsleden Jan Jippes en Klaas Groenendijk, met Martijn van Meppelen Scheppink als reserve.

Samenwerken met Ridderkerk, op een gevoelig dossier. Dat is een mooie kans om de banden met onze buurgemeente verder aan te halen. Met Ridderkerk moeten we er ook voor zorgen dat er goed wordt omgegaan met de tuinders in het gebied die weg moeten. En zeker ook met de bewoners van de Rijksstraatweg. Van hen staat het woongenot stevig onder druk.

Vragen en opmerkingen als altijd: welkom bij de woordvoerder van de CDA-fractie Barendrecht Peter Luijendijk of Klaas Groenendijk.