Wijziging in CDA-fractie per 4 oktober 2011

In de raadsvergadering van 4 oktober 2011 neemt  Martin van Hengel afscheid van de CDA-fractie en zal zijn opvolger Jilles van der Stoep als zijn opvolger worden beëdigd.  

Martin van Hengel, raadslid sinds maart 2008, verhuist naar Rotterdam.  De gemeentewet schrijft voor dat een raadslid woonachtig moet zijn in de gemeente waar hij raadslid is.  Zijn opvolger wordt Jilles van der  Stoep, de eerstopvolgende  op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010

Op een later moment meer over het afscheid van Martin.  De komende maand zet hij zich nog vol in voor de CDA-fractie!   Een woord van afscheid komt nu nog te vroeg!

Jilles zal zich na zijn aantreden via deze website aan u voorstellen.