Duurzaamheid begint al in het verleden

pendrechtse molenBARENDRECHT | Op 14 februari, Valentijnsdag, heeft  het CDA  vrijwilligers bedankt  voor hun inzet voor ons cultureel erfgoed  met een Valentijnstaart.

Leo van Gelder CDA-lijsttrekker voor het Waterschap Hollandse Delta en Ellen Verkoelen CDA-kandidaat nummer 2 voor de provincie Zuid-Holland hebben met een taart van bakker Pot molenaar Barend Zinkweg van de Pendrechtse molen bezocht, een windwatermolen uit 1731. Eind 1957 werd deze, nog enige overgebleven molen van de ooit 50 aanwezige windwatermolens op het eiland IJsselmonde, buiten werking gesteld. In 1973 koopt de gemeente Rotterdam de molen op en wordt de molen maalvaardig gerestaureerd. Het watersysteem van de Pendrechtse watermolen wordt een onderdeel van de Blauwe verbinding en zal dus ook een functie krijgen in de schoonwatervoorziening van de singels op Rotterdam Zuid. Door Barend kunnen de inwoners van de regio Rotterdam tot op de dag van vandaag genieten van dit staaltje vaderlandse industriële geschiedenis.

Een toekomstbestendige samenleving wordt niet alleen gegarandeerd en geborgd door de blik naar voren te hebben. Ook sporen van het dagelijks leven uit het verleden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn in het heden dragen bij aan een duurzame toekomst.

Deze sporen, het cultureel erfgoed, zijn onderdeel van ons individuele en collectieve geheugen. Het heeft grote waarde om ons cultureel erfgoed te bewaren; het verwondert, het inspireert, het levert inzichten op en het verrijkt het hedendaagse bestaan. Het CDA koestert deze waarden en ons culturele erfgoed. Het CDA zet zich in om overblijfselen uit het verleden te behouden voor het heden en de toekomst.

Voor het behoud van cultureel erfgoed zijn mensen nodig. Enthousiaste mensen die kennis en kunde hebben en zich ervoor willen inzetten. Voor het behoud van bijvoorbeeld de karakteristieke Hollandse wind- en watermolen zijn mensen nodig die de molens kunnen onderhouden en bedienen. Deze molenaars verdienen onze waardering want zij zorgen voor de beleving en bescherming van deze overblijfselen uit vorige eeuwen.

Meer informatie:

  • Leo van Gelder | algemeen bestuurslid en lijsttrekker CDA Waterschap Hollandse Delta | 06-50435769 | l.a.van.gelder@gmail.com
  • Ellen Verkoelen | Statenlid en kandidaat CDA Zuid-Holland | 06-24787428 | pjhd.verkoelen@statenzh.nl

foto met met Barend zinkwegfoto taart pendrechtse molen