Evaluatie Brede School Carnisselande

Tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering van 24 september 2007 heeft wethouder Zuurbier geantwoord op onze vragen m.b.t. Brede School Carnisselande.
Hij deelde mede dat er een zorgvuldige evaluatie plaatsvindt. en dat  naar verwachting de afronding in oktober/november 2007 tegemoet kan worden gezien. De stuurgroep zal in november de doelen en visie bekend maken. Tevens zal er een visiedocument opgesteld worden voor Barendrecht-Centrum
De evaluatie van de Brede School in Carnisselande kunnen de leden van de raad in december  2007 tegemoet zien.