Geen draagvlak in Nederland voor CO2-opslag op land

Er is in Nederland geen draagvlak voor de opslag van COop land. Minder dan 20 procent van de mensen die wonen boven een gasveld vindt CO2 opslag onder de eigen gemeente een goed idee.

 

En zes op de tien mensen zal gaan protesteren als het kabinet hun gemeente zou aanwijzen als CO2-opslaglocatie.

Deze cijfers blijken uit een onderzoek van Intomart onder de inwoners van gemeenten waaronder zich gasvelden bevinden. De peiling is gedaan in opdracht van de gemeente Barendrecht. Na de verkiezingen moet het nieuwe kabinet een definitief besluit nemen over een proefproject met CO2-opslag op land onder de gemeente Barendrecht. Als de verdere uitrol van CO2-opslag op land geen draagvlak kent, is deze proef overbodig.

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de mening over de opslag van CO2 als klimaatmaatregel. Over de opslag op zee is ruim 56 procent van de ondervraagden positief. Over de opslag op land is men echter ronduit negatief: 44 procent vindt dit een slecht tot heel slecht plan. Slechts 23 procent vindt de opslag in lege gasvelden op land een goed idee.

Protesteren

Het verzet van Barendrecht tegen de plannen van het Kabinet om daar te beginnen met een experiment, wordt breed ondersteund door Nederlanders. Slechts 8 procent vindt het onterecht dat de gemeenteraad en inwoners in het geweer komen. De ondervraagden zouden in meerderheid (bijna 60 procent) zelf ook protesteren wanneer hun gemeente zou worden aangewezen als opslaglocatie.  

Onterecht

Ook twijfelen veel Nederlanders aan het democratische gehalte van de kabinetsplannen om CO2 op te slaan onder een woonwijk in Barendrecht. Maar liefst 64 procent van de ondervraagden vindt het (zeer) onterecht dat het kabinet de lokale bezwaren terzijde schuift en slechts 16% vindt het acceptabel dat het kabinet de plannen toch doorzet.

Over de veiligheid van CO2-opslag heeft Nederland grote twijfels:  slechts 30 procent van de ondervraagden denkt dat CO2 opslag veilig kan.

Bron: Persbericht gemeente Barendrecht 3 juni 2010

Onderstaande rapporten zijn gedownload van de site www.barendrecht.nl

Rapport intomart onderzoek: rapport_intomart_co2-opslag_juni_2010

Bijhorende tabellen: co2_opslag_tabellen_bij_intomarkt_onderzoek