Raad niet akkoord ombuigingen VRR

De gemeenteraad gaat  unaniem niet akkoord met de door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) voorgestelde en op de gemeente Barendrecht betrekking hebbende ombuigingsmaatregelen.

Dat is de uitkomst van de beraadslagingen tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2010.

De raad houdt vast aan de opgelegde bezuiniging van 5 % , maar wil andere keuzes maken als het om de ombuigen gaat.  

Onze zorgen richten zich met name op extra kosten, die in relatie met de risico’s in Barendrecht moeten worden betaald. Wij hebben op Barendrechts grondgebied te maken met snel- en waterwegen en spoorbanen met een verhoogd risicoprofiel.   Bovendien bestaat er nog steeds de mogelijkheid, ondanks het felle verzet uit Barendrecht, dat hier een proef met ondergrondse opslag van COkomt.  In ieder geval moet de capaciteit van de hulpdiensten dan uitgebreid worden met voertuigen, die voor hun energievoorziening  niet afhankelijk zijn van zuurstof. Zuurstof wordt namelijk bij een ontsnappen van CO2  verdreven.  Voertuigen aangedreven door motoren op fossielen brandstof rijden dan niet meer.  Wordt de gemeente Barendrecht dan aangeslagen voor dit extra risico en moeten wij dan extra betalen als gemeente? Wij vinden van niet, maar willen dit wel weten.

De brandweer neemt op dit moment proeven met de zogenaamde snelle interventie voertuigen (SIV’s).  Dit zijn kleinere wagens met minder manschappen, die uitrukken.  Wij willen voor dat deze SIV’s ingevoerd worden  weten wanneer deze voertuigen  worden ingezet en of de veiligheid van onze burgers en de brandweerlieden gewaarborgd blijft.

De duikers van de brandweer worden als de plannen doorgaan gestationeerd in Capelle aan den IJssel. De aanrijdtijden worden volgens de laatste informatie uit de VRR niet in heel Barendrecht gehaald. De raad vraagt zich af waarom dit duikteam  niet beter  gestationeerd  kan blijven in Rotterdam-Zuid.

Verder willen wij meer aandacht voor onze vrijwilligers bij de brandweer. Wil de VRR een vrijwillige brandweer houden, zoals de raad en zeker ook onze burgemeester wil of willen zij toch meer naar een beroepsbrandweer.  De VRR is daar nu heel mistig over.

Burgemeester van Belzen, namens Barendrecht ook  lid van het algemeen bestuur van de VRR,  heeft  aangegeven dat er binnen de VRR ook aandacht moet zijn voor de jeugdbrandweer. Wij zijn daar heel tevreden mee. De jeugdbrandweer is niet alleen een kweekvijver voor onze vrijwillige brandweer, maar hier zitten mogelijk ook jongeren tussen die een carrière bij de brandweer ambiëren.  De VRR is niet helder wat zij willen met de jeugdbrandweer. Ze gaan een visie ontwikkelen en wij wachten dat af.

Burgemeester van Belzen zal de zorgen van Barendrecht, neergelegd in een zienswijze, daar waar mogelijk uit dragen.  In deze zienswijze  van de gemeenteraad van Barendrecht worden ook alternatieve ombuigingen voorgesteld.

De raad heeft met burgemeester van Belzen afgesproken zodra het Dagelijks Bestuur van de VRR haar standpunt inzake de zienswijze van Barendrecht heeft ingenomen hij deze deelt met de gemeenteraad. Voordat de begroting en daarmee ook de ombuigingsvoorstelllen in het algemeen bestuur van de VRR (eind juni 2010) worden besproken zal de burgemeester de raad hierover informeren. Zo nodig zal een extra overleg met de raad plaats vinden.  Belangrijk is en blijft dat de veiligheid van onze burgers ten alle tijden is gewaarborgd.

 Meer weten over de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond  ga naar: http://www.veiligheidsregio-rr.nl/