Geen wachtlijsten kinderopvang meer!

In de raadsvergadering van 29 november 2011 is het onderwerp kinderopvang besproken. Een paar opvallende zaken kwam hierbij aan de orde.  

Allereerst zijn er momenteel geen wachtlijsten in Barendrecht voor de kinderopvang. Als de economie opleeft, dreigen deze wel weer te ontstaan. Hier komt nog bij dat wij een groeigemeente zijn. Wij steunen een aantal maatregelen,  die het college gaat treffen om dit te voorkomen.

Zo is er een ontwikkeling gaande dat sportverenigingen hun accommodatie beschikbaar stellen voor kinderopvang. Dit heeft als groot voordeel dat kinderen tijdens het verblijf nader kennis kunnen maken met sportactiviteiten. Een andere maatregel is dat er nagedacht wordt over het bouwen van kinderopvangverblijven op bedrijven- terreinen. Absolute voorwaarde voor het CDA is uiteraard dat de veiligheid van onze kinderen maximaal is gewaarborgd.

Wij steunen de prioriteit die wordt gegeven aan het vinden van een kinderopvangplaats van iemand die in de Bijstand zit zodat snel kan worden begonnen met het zoeken naar werk.

Tijdens de raadsvergadering kwam het voorstel om cameratoezicht toe te passen in de kinderdagverblijven. Wij zijn hier als CDA tegenstander van omdat dit een vals gevoel van veiligheid geeft. Het is veel belangrijker dat er sprake is van voldoende en goed opgeleid personeel. Bovendien moet er op de verblijven een cultuur zijn waarbinnen het gewoon is dat collega’s elkaar aanspreken op afwijkend gedrag. De grootste werknemersorganisatie in de branche denkt hier ook zo over.

Wij houden u als CDA-fractie op de hoogte over de politieke ontwikkelingen rondom de kinderopvang in Barendrecht