Vrij parkeren?

Het CDA is voorstander van gratis parkeren in Barendrecht. Liever gezegd van vrij parkeren. Want de kosten van de parkeergarage die onderdeel uit maakt van het geplande nieuwe centrum van Barendrecht moeten wel ergens gedekt worden natuurlijk. Hoe doen we dat?

 

Dat was een van de vragen tijdens de behandeling van het parkeeronderzoek Centrumontwikkeling op 15 november in de raadscommissie. Logischerwijze betaal je de kosten van die garage uit de opbrengst van het parkeren in die garage.

Van de toekomstige bewoners moet je daar zeker een bijdrage voor vragen en dat geldt ook voor de eigenaren of huurders van nieuwe winkels. die er zullen komen. En het publiek dat het centrum bezoekt moet de rest dan opbrengen, door een € 1 of zoiets per uur te gaan betalen.

Klinkt logisch, maar het CDA is niet enthousiast. Om er voor te zorgen dat er geen enorme overlast ontstaat buiten de parkeergarage (zoals nu al in de Mr. Lohmanstraat en omgeving) moeten er veel maatregelen worden genomen. Want bijna niemand gaat betaald parkeren in een parkeergarage als hij op straat gratis kan parkeren.

Dan dus ook betaald parkeren waar je nu gratis kan staan? Of een streng regime met parkeerkaarten, blauwe zone, vergunningen voor bewoners enzovoort? En tot hoever gaat dat dan? Moeten we straks parkeergeld betalen of een ontheffing hebben als we op visite gaan in wijken als Buitenoord of Binnenland? Allemaal niks natuurlijk. Moet toch iets beters voor te verzinnen zijn denkt de CDA fractie. Daarom hebben we aan het college gevraagd of men niet een beter plan kan verzinnen. En dat zit het college nu op te broeden.

In de commissievergadering heb ik het college de suggestie gedaan om de winkeliers (en horecabedrijven) een bedrag per m2 winkelruimte te laten betalen. Een kwartje per week per m2 winkelruimte dicht al een flink deel van de gat dat nu nog resteert om de exploitatie sluitend te krijgen. Het Kwartje van Klaas dus.

Voor de winkeliers betekent dit straks een mooi winkelcentrum met goede voorzieningen en gratis parkeren. Daarmee uniek in de regio, en dat gaat er zeker voor zorgen dat onze bewoners minder naar andere winkelcentra gaan in de omgeving, maar gezellig in Barendrecht winkelen. En dat is wat onze winkeliers en Barendrechters heel graag zouden willen.

Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de rekensommen.  Zou ons als CDA fractie veel waard zijn als het lukt, vrij parkeren, zonder al het gedoe van parkeermeters, parkeervergunningen en controles.