Groter schoolplein CBS De Hoeksteen

foto hoeksteen
CBS De Hoeksteen

Op 9 september 2014 is het bestemmingsplan MFA kruidentuin in de commissie ‘ruimte’ behandeld. In het bestemmingsplan is aangegeven dat het schoolplein wordt gehalveerd van 1200 naar 600 m2. Voor een school is dat best fors en heeft in dit geval ook consequenties voor het onderwijs van de school, die inzet op beweging.
Reden voor het CDA hierop in te zoomen.

Eerder heeft de wethouder over het schoolplein al aangegeven dat ‘… het aantal m2 wordt geoptimaliseerd’. Tijdens de commissievergadering is, door het CDA, nadere uitleg gevraagd over wat hiermee bedoeld wordt.

De wethouder (mevr Monhemius) heeft daarop aangegeven dat de 600 m2 de wettelijke maat betreft, die de gemeente hanteert. In de definitieve planvorming komt de omvang van het schoolplein danwel extra speelruimte aan de orde. Een harde toezegging is niet door de wethouder gedaan maar wel een inspanningsverplichting: ‘Als er financiële en fysieke ruimte is zal er zeker gekeken worden om deze te benutten’  en ‘Op termijn gaan we kijken naar het vergroten van het schoolplein’ .

Het CDA is blij te horen dat het schoolplein / extra speelruimte in de planvorming nog aan de orde komt en groter wordt als de financiële ruimte en de fysieke ruimte er is. Het bestemmingsplan is nu vrijgegeven voor publicatie en ligt ter inzage. De wethouder verwacht voorts dat eind dit jaar het ontwerp van de MFA door de architect klaar is.

We blijven het volgen.

Hier de agenda met stukken en geluidsregistratie.

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]