Harmonievereniging ongerust over huisvesting!

Trefpunt + Arjan (Small) 2Uit Blik op Barendrecht 4 september 2014

Aanleiding voor dit onderwerp:

De Harmonievereniging is een van de organisaties die gehuisvest zijn in het Trefpunt. Dit voorjaar deelde de gemeente de Harmonievereniging mede dat het Trefpunt plaats moet maken voor levensloopbestendige woningen. Op 21 mei stuurde de Harmonievereniging een brief naar alle politieke fracties, waarin zij aandacht vroeg voor de huisvesting. Het bestuur maakte zich zorgen over passende vervangende huisvesting en de financiële consequenties voor de vereniging. Een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor Barendrecht. Daarom was dit voor het CDA aanleiding hier eens nader in te duiken.

Bespreking in de fractie:

In Barendrecht is veel te doen over de centrumplannen. Het vorige college van Barendrecht had vergevorderde plannen. Maar voor zover wij weten is er echter geen besluit genomen over het vervangen van het Trefpunt voor levensloopbestendige woningen. Wij vroegen ons af op grond waarvan de gemeente aan de Harmonievereniging de mededeling heeft gedaan dat zij moet vertrekken uit het Trefpunt. Voor het CDA reden genoeg hierover vragen te stellen aan het nieuwe college.

Duidelijkheid gevraagd van het College:

Op 24 mei j.l.  stelde de CDA-fractie  de volgende vragen aan het college:

  • Is er een besluit dat het Trefpunt gesloopt gaat worden?
  • Op grond waarvan heeft de gemeente de mededeling gedaan dat de Harmonievereniging moet vertrekken uit het Trefpunt?
  • De CDA fractie wilde bovendien een afschrift van de brief hebben die verstuurd  was  naar de Harmonievereniging.

Op 20 juni heeft het college de vragen beantwoord. Zij geeft aan dat in december 2013 is besloten dat het Trefpunt mogelijk wordt herontwikkeld. Echter, gelet op het gesloten coalitieakkoord wordt er geen uitvoering gegeven aan het raadsbesluit. De Harmonie kan dus in het Trefpunt blijven. De huidige gebruikers  waren  hier nog niet van op de hoogte gebracht.

Wat is het vervolg?

Het CDA heeft het antwoord van de gemeente teruggekoppeld aan de Harmonievereniging. U kunt het volledige antwoord van het college ook terugvinden op site (hier link opnemen)van de gemeente Barendrecht. De Harmonie kan dus vooralsnog blijven zitten!

In het AD van 20 augustus 2014 verscheen het bericht dat de verantwoordelijk wethouder aan één van de gebruikers van het Trefpunt heeft geschreven dat het Trefpunt niet wordt gesloopt. Gelukkig is nu veel zorg weg genomen. Namens het CDA blijf ik de ontwikkelingen volgen.

‘Het CDA Barendrecht is er voor U’

Heeft u vragen? Stel ze aan ons.
De link naar de brief klik hier:

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” link=”https://www.cdabarendrecht.nl/arjan-sullock-enzlin/” /]