Growshop in Barendrecht

Dat er een growshop in Barendrecht is  bevestigde burgemeester van Belzen tijdens de raadsvergadering van 24 september 2007 op vragen van de CDA-fractie.

Het bevreemdde de CDA-fractie dat er een nul optie voor coffeeshops geldt en dat er dan wel vergunning zou zijn gegeven voor een growshop op Barendrechts grondgebied.

In het vragenkwartier kreeg de CDA-fractie nog geen antwoord op alle vragen die zij stelde naar aanleiding van recente publicaties in het AD en de Schakel.

Burgemeester van Belzen stelde dat er voor growshops geen aparte regelingen gelden. Maar op de vraag wie de vergunning gegeven had, kon hij nog geen antwoord geven. Dat antwoord krijgen wij nog schriftelijk.

Zodra dit antwoord bekend is, leest u dit op deze site.
Wordt dus vervolgd.