Vragenkwartier Raad 24 september 2007

In het vragenkwartier van de raadsvergadering van 24 september 2007 worden door de CDA-fractie vragen gesteld over growshops in Barendrecht en voortgang Brede School.
 

De vragen betreffende de growshop

Onze vraag wordt gesteld naar aanleiding van het artikel "Eigenaren growshops beteren hun leven" in het AD van woensdag 19 september 2007 (katern Rotterdam Dichtbij, p 10) en het artikel uit de Schakel van donderdag 20 september 2007 (p1 Politie controleert growshops).

In de artikelen wordt de indruk gewekt dat in Barendrecht ook een growshop gecontroleerd is. Barendrecht kent een beleid van geen coffeeshops. Het bevreemdt ons dat ook dat er wel een growshop zou zijn.

Onze vragen:

  • Is er in Barendrecht een growshop gevestigd.
  • Zo ja, sinds wanneer en wie heeft die vergunning gegeven.
  • Zo nee, is de inzet van het college op het gebied van de vestiging van growshops hetzelfde beleid te voeren als op het gebied van coffeeshops?
  • Kan al aangegeven worden wat deze controle actie van de politie in Barendrecht aan het licht gebracht heeft.

De vragen betreffende de Brede School

De Brede School Carnisselande bestaat nu uit vijf clusters. De eerste begint zich te settelen en de laatste moet nog gaan ontwikkelen.

De Brede School is belangrijk in het kader van de onderwijsontwikkeling, opvoedingsontwikkeling, jeugdbeleid tot 16 jr, veiligheidsbeleid, gebiedsontwikkeling en nog enkele zaken.

Na 8 jaar heeft er een evaluatie plaats gevonden.

Er is een activiteitenplan in concept voor 2007-2008.

Graag worden wij in kennis gesteld van evaluatie en activiteitenplan. (formele afspraak ergens rond de jaarwisseling)

We willen nu weten welke gevolgen beleidsmatig en financieel  deze evaluatie heeft op het toekomstige beleid van de Brede School Carnisselande.

We maken ons zorgen over de voortgang, maar kunnen zonder gegevens geen motie / amendement bij de aanstaande begroting indienen of heeft de wethouder zelf al maatregelen genomen?

De antwoorden van het college vindt u binnenkort op deze site.