Het CDA is voorstander van het investeren in de zorg

Uitbreiding wijkteams
Dinsdag 10 juli j.l. heeft het CDA samen met de coalitie ingestemd met de uitbreiding van de wijkteams en de ondersteunende diensten voor de wijkteams in de BAR. Deze investering is noodzakelijk, omdat in de loop van 2017 gebleken is dat de wachttijden voor ouderzorg, jeugdzorg en begeleiding naar werk opliepen boven de afgesproken termijnen.  Helaas heeft het te lang geduurd voor er goed voorstel naar de raad is gekomen. Het nieuwe college heeft dit punt gelukkig snel opgepakt, waardoor de dienstverlening voor de Barendrechts burger hopelijk weer snel op peil komt.

Vaste aanspreekpunten
Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de wijkteams en ook de ondersteunende diensten niet langer meer specialistisch zijn ingericht (voor ieder probleem een ander loket), maar dat bij problemen naar de totale persoonlijke of gezinssituatie wordt gekeken. Immers, vaak hangen veel problemen met elkaar samen. Het CDA vindt samen met de coalitiegenoten, dat alle Barendrechters die ondersteuning nodig hebben, daar op kunnen rekenen. Vaste aanspreekpunten en niet voor ieder probleem een andere zorgverlener over de vloer.

Afgesproken is, dat de raad ieder kwartaal wordt geïnformeerd over de voortgang. Wij zullen dit proces als CDA op de voet volgen!

 

Tagged