Het eerste Burgerinitiatief van Barendrecht

De gemeenteraad heeft enige tijd geleden met instemming van het CDA besloten dat inwoners van Barendrecht zelf een onderwerp op de raadsagenda kunnen plaatsen mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden en voldoende ondertekenaars.

Gebruik makend van deze mogelijkheid is op 20 mei 2008 het eerste zogenoemde burgerinitiatief in de commissie Ruimte van de gemeente Barendrecht behandeld en op 30 juni 2008  volgt behandeling in de  de raad.

Op 17 maart 2008 heeft een werkgroep van drie betrokken ouders het eerste burgerinitiatief van Barendrecht ingediend.
Reden? De onveilige fietsroutes van en naar de VO-locatie aan de 3e Barendrechtseweg.

Sinds 1998 zijn hier het Calvijn-Groene Hart en DaltonLyceum gevestigd. Begonnen deze scholen met 40 leerlingen, nu (2008) volgen 2100 leerlingen onderwijs op de beide scholen. In 2012 zijn dat er 3600.
Al die verkeersbewegingen roepen verkeersonveilige situaties op. Met name op de 3e Barendrechtseweg bij de Middeldijk-kruising en de Kilweg-rotonde. Onlangs is daarbij ook de fietsroute door Lagewei bijgekomen.

400 handtekeningen van sympathiserende ouders van beide scholen, gesprekken met de wethouder, correspondentie, fractiebezoek, commissieberaad en uiteindelijk een raadsbesluit in op 30 juni 2008, moet leiden tot een voor veel Barendrechters gewenste veilige verkeerssituatie.

De website www.1bib.tk houdt u gedurende deze periode op de hoogte. Bij NIEUWS kunt u het hele proces op de voet volgen en documenten inzien.
Het CDA heeft veilige fietsroutes hoog op de agenda staan en daarom hebben wij dit initiatief ook van harte ondersteund.  Na protest van de initiatiefgroep over het opheffen van een veilig fietspad  heeft de CDA fractie dit ook met succes op 2 juni 2008 tijdens de raadsvergadering aan de orde gebracht en zal er door de wethouder aan een andere veilige oplossing worden gewerkt .